Eerste editie MantelzorgJournaal

Dit is de eerste editie van het MantelzorgJournaal van Rotterdam. Een nieuwsbrief die u als professional in zorg en welzijn informeert over de mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen. U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg. Voorkomen dat Rotterdammers die voor een ander zorgen overbelast raken, is ons gezamenlijke belang.

Rotterdam telt ruim negentigduizend mantelzorgers, waarvan veertienduizend mensen aangeven dat zij zich in het bieden van zorg voor een naaste (te) zwaar belast voelen. Het ondersteunen van mantelzorgers en het terugdringen van overbelasting is dan ook een belangrijke taak van alle professionals in de zorg en welzijn. Met dit MantelzorgJournaal willen wij u enerzijds informeren en attenderen op trends, meningen en ontwikkelingen en anderzijds bieden wij u praktische informatie.

Drie edities
Het MantelzorgJournaal verschijnt dit jaar driemaal. Editie twee verschijnt in de laatste week van mei met als thema jonge mantelzorgers. De week van 3 tot 9 juni is immers de landelijke Week van de Jonge Mantelzorger. De derde editie verschijnt in de laatste week van oktober en staat in het teken van de Dag van de Mantelzorg die op 10 november 2019 gehouden wordt.

Het MantelzorgJournaal staat open voor informatie en opinies van derden. Heeft u een reactie of wilt u kopij aanbieden, mail naar redactie.mantelzorgjournaal@cvd.nl.

Mail dit MantelzorgJournaal gerust door aan uw collega’s!