Cursus- en trainingsaanbod voor professionals, editie 2

Avant Sanare

Masterclass opsporen van jonge mantelzorgers

Kosten: geen

Duur: 2,5 uur per dag

Masterclass voor beroepskrachten. U leert jonge mantelzorgers herkennen, leren hoe u ze kunt ondersteunen, welke verwijsmogelijkheden er zijn en gesprekstechnieken om mantelzorg bespreekbaar te maken met kinderen of jongeren en hun ouders/verzorgers. De masterclass wordt gegeven door een pedagoog die gespecialiseerd is in jonge mantelzorgers. Avant Sanare is het centrum voor blijvende gedragsverandering en mentale gezondheid.

Informatie en aanmelden: avantsanare.nl


Avant Sanare

Profiel studerende mantelzorgers

Kosten: € 850

Duur: 2 dagdelen

Een expertiseprogramma voor beroepskrachten in het hoger onderwijs. U leert aan de hand van een signaleringskaart wie jonge mantelzorgers zijn, waar ze tegenaan lopen en hoe u ze kunt herkennen. Ook worden verwijsmogelijkheden besproken.

Informatie en aanmelden: avantsanare.nl


CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Workshop Jonge mantelzorgers onder de loep (2 juli)

Kosten: geen

Duur: 3 uur

Één op de acht jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Dit betekent dat zij in iedere schoolklas of groep aanwezig zijn. Wie zijn die jonge mantelzorgers? Hoe herkent u ze? Op welke manier(en) kunt u hen het beste ondersteunen?

Informatie en aanmelden: jonge mantelzorgers


CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Mantelzorg(ers) beter begrijpen (8 en 15 juli)

Kosten: geen

Duur: 2,5 uur per dag

Sinds de invoering van de WMO in 2015 wordt er een toenemend beroep gedaan op het eigen netwerk van mensen als er sprake is van ziekte. Mantelzorgers proberen hier gehoor aan te geven, maar lopen risico op overbelasting. Kunnen zij hun eigen grens bewaken? Zijn zij voldoende op de hoogte van mogelijke ondersteuning? Na deze training van twee dagdelen gaat u met vertrouwen in gesprek met mantelzorgers en kunt u hen helpen een gezonde balans te houden of te vinden. Deze training is geaccrediteerd bij het Registerplein en het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&Vn).

Informatie en aanmelden: mantelzorgers beter begrijpen


CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Discussiebijeenkomst: Zorgeloos zorgen? (29 juli)

Kosten: geen

Duur: 2,5 uur

Goede samenwerking tussen informele zorgers en professionele hulpverleners is wenselijk, maar nog niet vanzelfsprekend. Hoe kunt u die samenwerking verbeteren? Aan de hand van stellingen gaat u op een speelse manier met de andere deelnemers in discussie. U ervaart wat u van elkaar kunt verwachten en ontwikkelt meer begrip voor elkaars mogelijkheden en grenzen. De discussiebijeenkomst is zowel voor professionals in zorg en welzijn als voor maatjes, zorgvrijwilligers, coördinatoren, projectleiders en mantelzorgers.

Informatie en aanmelden: Zorgeloos zorgen


Biedt uw organisatie trainingen of cursussen voor professionals, laat het weten aan redactie.mantelzorgjournaal@cvd.nl