Cursus- en trainingsaanbod voor (jonge) mantelzorgers, editie 4

CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Workshop: Zorg goed voor uzelf als u voor een ander zorgt (dinsdagmiddag 12 november)

Kosten: geen

Duur: 1 dagdeel, 3 uur

Voor mantelzorgers die langdurig zorgen voor een naaste, partner, kind, vader of moeder. In deze workshop krijgt u handvatten zodat u beter voor uzelf kunt zorgen. Zorgen voor een naaste is voor velen een vanzelfsprekendheid, maar het vraagt soms dermate veel tijd en energie dat het een wissel kan trekken op uw eigen leven. Door de extra belasting op praktisch en/of emotioneel gebied komt u (steeds) minder aan uzelf toe. Om uzelf staande te kunnen houden is het juist dan belangrijk dat u ook goed voor uzelf zorgt.

Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in:

De extra werkzaamheden van mantelzorgers.

Het u stress en overbelasting bij uzelf herkent.

Hoe u beter in balans blijft zodat u uw zorgtaken zo prettig mogelijk kunt blijven uitvoeren.

In deze workshop gaat u samen met andere mantelzorgers aan de slag met praktische oefeningen en kunt u ervaringen uitwisselen.

Informatie en aanmelden: cvd.nl

 

CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg in samenwerking met Ypsilon

Workshop Verbinding houden met uw naaste die gevoelig is voor psychoses (dinsdagavond 26 november)

Kosten: geen

Duur: 1 dagdeel, 2,5 uur

Omgaan met iemand met een psychose, zeker wanneer ziektebesef ontbreekt, kan zeer lastig zijn. Vaak leidt dit tot onderlinge spanningen en ruzies omdat u op basis van argumenten probeert om uw naaste te overtuigen zich te laten behandelen.

Maar hoe kan het anders? Tijdens deze workshop krijgt u handvatten om door middel van verbindende gespreksvaardigheden beter contact te krijgen en te houden met uw naaste. Daarbij kijkt u niet naar de ziekte, maar naar de beperkingen die uw naaste ervaart en probeert u daar contact over te maken. Deze manier gaat conflicten uit de weg, geeft meer bevrediging en is effectiever.

Tijdens deze workshop van één dagdeel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Kennis over de aandoening.

Onderlinge uitwisseling met de andere deelnemers.

Handvatten om goed met uw eigen situatie om te gaan.

Ondersteuningsmogelijkheden.

Informatie en aanmelden: cvd.nl

 

CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg in samenwerking met Middin

Workshop: Zorgt u voor een naaste met NAH? Zorg ook goed voor uzelf (donderdagmiddag 12 december)

Kosten: geen

Duur: 1 dagdeel, 2,5 uur

Uw naaste heeft Niet Aangeboren Hersenletsel. Als partner of kind wilt u zo goed mogelijk voor hem of haar zorgen maar het vraagt soms veel van u en u weet niet wat de toekomst gaat brengen.

Tijdens deze workshop komt aan de orde:

Wat is NAH en welke veranderingen in functioneren ontstaan hierdoor?

Hoe gaat u om met uw naaste met NAH?

Hoe bewaakt u uw eigen grenzen?

Welk ondersteuningsaanbod is er in Rotterdam?

In deze workshop ontmoet u anderen die in een vergelijkbare situatie zitten en waarmee u ervaringen kunt uitwisselen.

Informatie en aanmelden: cvd.nl

 

Mind Ypsilon Rotterdam

Gespreksbijeenkomsten (14 november)

Kosten: geen

Duur: 1 dagdeel

Locatie: Huis van de Wijk PIT 010, Grote Hagen 92, 3078 BC Rotterdam

Tijd: 19.15 – 21.30 uur

De wet Langdurige Zorg toegelicht door advocaat mevrouw Strack-den Haan. De verwachting is dat per 1 januari 2020 de wet Langdurige Zorg ook toegankelijk is voor mensen met een GGZ-indicatie. Ypsilon is een vereniging van familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Informatie en aanmelden: ypsilon.org, ypsilon@ypsilon.org, tel. 088 0002120.

 

Mind Ypsilon Rotterdam

Workshop Verbindende gespreksvaardigheden

Kosten: zie website; gereduceerd tarief voor leden

In deze workshop draait het om de vraag hoe je contact kunt krijgen en houden met mensen die psychotisch zijn. Raadpleeg de agenda voor de data en locaties of stuur een e-mail om op de hoogte te worden gehouden. Ypsilon is een vereniging van familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Informatie en aanmelden: ypsilon.org, ypsilon@ypsilon.org,  tel. 088 0002120.

Zie ook ypsilon.org hun verdere aanbod voor mantelzorgers.

 

Avant Sanare

Cursus ‘Omgaan met stress’ (op aanvraag)

Kosten: gratis voor deelnemers met Rotterdampakket VGZ

Duur: 5 bijeenkomsten

In deze cursus leren mensen hoe zij kunnen ontspannen op het moment dat zij stress ervaren. De cursus gaat over hoe stress werkt, hoe je de signalen herkent en hoe je stress kunt voorkomen. De cursus telt 5 bijeenkomsten en kan gegeven worden in Rotterdam, Hoogvliet, Rozenburg en Hoek van Holland.

Informatie en aanmelden: Organisaties die hun klanten of bezoekers deze cursus willen aanbieden kunnen contact opnemen met Els Koch, tel. 085 0499100 of e-mail e.koch@avantsanare.nl

 

Avant Sanare

4U Cursus voor kinderen in Rotterdam die het moeilijk hebben thuis (op aanvraag)

Kosten: navragen

Duur: 8 bijeenkomsten

Is uw kind getuige van problemen of moeilijke situaties thuis, zoals een scheiding, ruzies, geldproblemen, ziekte, psychische problemen, stress of spanning? In moeilijke tijden is het voor kinderen heel belangrijk en fijn om samen te spelen met leeftijdsgenootjes die hetzelfde meemaken. 4U is een leuk en actief programma voor kinderen op de basisschool. Het helpt ze om te ontspannen, plezier te maken en te ontdekken waar ze goed in zijn.

De cursus is bedoeld voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, bijvoorbeeld kinderen met gescheiden ouders, kinderen waarvan (één van) de ouders overleden zijn, die voor een familielid moeten zorgen of vervelende dingen thuis meemaken.

Wat doen we in de cursus?

Kinderen praten samen, ontspannen en maken plezier.

Kinderen ontdekken spelenderwijs waar ze goed in zijn.

Kinderen spelen met leeftijdgenootjes die hetzelfde meemaken.

Ouders leren hoe zij hun kind kunnen steunen en zien een leuke voorstelling die de kinderen hebben gemaakt.

Informatie voor deelnemende kinderen
Er zijn er 8 bijeenkomsten van 2 uur. Het eerste uur praten we over gevoelens, zelfvertrouwen en positieve ervaringen. Dit doen we met leuke oefeningen en tijdens het knutselen. Het tweede uur gaan kinderen een circusvoorstelling voorbereiden. Ze leren lekker bewegen en ontspannen, terwijl ze nieuwe trucjes leren. De groep bestaat uit acht tot tien kinderen en er zijn aparte groepen voor de onderbouw en de bovenbouw.

Voor de ouders zijn er ook drie bijeenkomsten met onder andere tips over opvoeding.

Avant Sanare verzorgt de cursus samen met Circusschool Hannes en Co. Als afsluiting is er een circusvoorstelling waarin de deelnemende kinderen laten zien wat zij geleerd hebben.

Aanmelding en informatie: De cursus wordt samen met scholen en/of het Centrum voor Jeugd en Gezin aangeboden. Ouders die hun kind willen opgeven, doen dit bij de school.

Informatie en aanmelden: Nadia Anemaat, projectleider Jeugd, tel. 085 0499104 of 06 53722197 of stuur een e-mail naar n.anemaat@avantsanare.nl

 

Avant Sanare 

Ouderbijeenkomst over mantelzorg (najaar 2019)

Kosten: geen

Duur: 1 dagdeel

Voorlichting voor ouders met een (chronische) ziekte of beperking of met een kind of partner die dat heeft, waardoor een of meer kinderen in het gezin belast worden met extra (zorg)taken. De bijeenkomst is gericht op de vraag: Hoe houd je balans in je gezin ondanks deze extra belasting? Ouders krijgen tips hoe zij binnen het gezin de balans goed kunnen houden en buiten het gezin hun netwerk kunnen vergroten. Ook oefenen ze technieken om over dit onderwerp met hun kind(eren) in gesprek te gaan en men leert de behoeften van het kind te herkennen en erkennen.

Informatie en aanmelden: avant sanare.nl

 

Avant Sanare

Online training voor studerende mantelzorgers

Kosten: geen

Duur: 6 individuele e-coaching sessies

Studerende mantelzorgers leren om een goede balans te creëren tussen studie en zorg zodat zij zich kunnen focussen op het behalen van hun studie. Deze online training is onderverdeeld in zes thema’s:

Ik, over het verdelen van je werkzaamheden. Hoe zie je als student je toekomst en wat moet je daarvoor doen?

Wat is stress? Wat zijn de klachten en hoe verminder je je stress?

Gezonde leeftips.

Voor jezelf opkomen. Over assertiviteit en wat dit is. Hoe communiceer je assertief?

Positief denken.

Ik en mijn omgeving. Over de steuncirkel en een noodplan.

Aanmelding: via de opleiding of direct bij avantsanare.nl

Kijk ook op avantsanare.nl voor hun verdere aanbod voor mantelzorgers en professionals.


Biedt uw organisatie trainingen of cursussen voor (jonge) mantelzorgers, laat het weten aan redactie.mantelzorgjournaal@cvd.nl