Advies en ondersteuning

CVD Mantelzorg richt zich op professionals in zorg en welzijn die te maken hebben met (ondersteuning van) mantelzorgers.  Het doel  is het  verminderen van het aantal overbelaste mantelzorgers in Rotterdam*.

CVD Mantelzorg ondersteunt professionals met:

  • bewustwording van de inzet van (jonge)mantelzorgers
  • organiseren van een scholingsaanbod voor mantelzorgers en mantelzorgondersteuners
  • aandacht vragen voor actuele thema’s
  • bij elkaar brengen van kennis en ervaring op het gebied van mantelzorg
  • ontwikkeling van instrumenten/activiteiten om de ondersteuning aan mantelzorgers te verbeteren

De accountmanagers van CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg werken in de gebieden samen met de mantelzorgondersteuners en vormen de brug tussen gebiedsgerichte ondersteuning  en stedelijk aanbod.

* Volgens de buurtmonitor van GGD-Rotterdam  geeft 17 % van de mantelzorgers ouder dan 17 jaar aan overbelast te zijn. https://ggd-rotterdam.buurtmonitor.nl/

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening