CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg stopt definitief

Zoals eerder aangekondigd heeft de gemeente Rotterdam ervoor gekozen om in 2020 te starten met een nieuwe vorm van stedelijke ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers.

Mantelzorg ondersteuning
In mei is gestart met de Mantelfoon, het nieuwe mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. De uitvoering wordt gedaan door WMO Radar in samenwerking met De ZorgCentrale, beide onderdeel van Incluzio.

Vrijwilligerswerk
Het totaalaanbod van trainingen en cursussen gaat over naar Social Care Network, SCN is ook de huidige aanbieder van het online matchingsinstrument www.rotterdammersvoorelkaar.nl en Advies op Maat gaat over naar BMC.

Beëindiging CVD Vrijwiligerswerk en Mantelzorg
Door deze nieuwe vorm van ondersteuning stopt de opdracht van CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg per 1 juli definitief. Wij hebben onze opdracht alle jaren met veel passie, kennis en ervaring uitgevoerd. Door de jaren heen zijn we veel nieuwe wegen ingeslagen door bijvoorbeeld de opkomst van de digitalisering, het langer thuis blijven wonen en van stedelijk naar wijkgericht werken. De vorm van ondersteuning zoals wij hem door de jaren heen hebben aangeboden stopt. Dit vinden wij uiteraard jammer. We willen u bedanken voor het vertrouwen dat u de afgelopen jaren in ons heeft gehad. Wij wensen u als professional, vrijwilliger of mantelzorger veel succes voor de toekomst!

Heeft u nog vragen? Wij helpen u nog graag! Tot 1 juli zijn wij nog bereikbaar via 010-269 11 00 of vrijwilligerswerkenmantelzorg@cvd.nl

Snel naar

Advies en ondersteuning

Onze accountmanagers  staan klaar om meer informatie te geven over verschillende thema’s op het gebied van mantelzorg.

Jonge mantelzorgers

Wat betekent het om een jonge mantelzorger te zijn? Waar krijgt een jonge mantelzorger mee te maken?

Actuele thema’s

Hoe kunnen thema’s zoals, werk en mantelzorg, het stellen van grenzen, eenzaamheid met mantelzorgers worden besproken?

Waardering mantelzorgers

Om mantelzorgers te bedanken is voor hen een speciaal waarderingsaanbod beschikbaar.

Downloads mantelzorg

Om de mantelzorgers van dienst te zijn stellen we nuttige documenten op het gebied van mantelzorg beschikbaar.

Trainingen en cursussen

Het CVD heeft een breed aanbod trainingen en cursussen voor zowel vrijwilligers als mantelzorgers.

© 2014-2020 Centrum Voor Dienstverlening