Volwassenen

Het CVD begeleidt en ondersteunt zelfstandig wonende volwassenen met psychiatrische problemen en/of verslaving. Het wijkteam geeft hiervoor een Wmo indicatie (Wmo arrangement) af. Volwassenen die via de maatschappelijke opvang zijn doorgestroomd naar vormen van zelfstandig(er) wonen ontvangen een indicatie van het Centraal Onthaal loket van de gemeente Rotterdam.

De begeleiding richt zich onder andere op:

 • het vergroten van de sociale redzaamheid.
 • het toewerken naar volwaardige participatie in de samenleving.
 • het oplossen van financiële problemen.
 • het verkrijgen van passende dagbesteding/werk.
 • het vergroten van sociale vaardigheden.
 • het beter leren omgaan met de psychische problemen.
 • het versterken of ontwikkelen van uw sociale netwerk.

Welke vormen van zelfstandig wonen zijn er?

 • Geclusterd wonen: wonen in een wooneenheid (kamer of woning met gedeelde voorziening) van het CVD, deze bevinden zich op diverse locaties in de stad.
 • Wonen in een woning van de gemeente: de gemeente stelt een gemeubileerde woning beschikbaar met een (woon)begeleidingscontract.
 • Wonen met een huurzorgcontract: een woning huren via een woningcorporatie waarbij de huurovereenkomst is gekoppeld aan een begeleidingscontract
 • Geheel zelfstandig: wonen in een eigen huur- of koopwoning waarbij een begeleider ondersteuning aan huis biedt.

Voor alle vormen van zelfstandig wonen wordt de frequentie en de inhoud van de begeleiding vastgesteld naar aanleiding van het Wmo-arrangement.

Aanmelding

Afhankelijk van de vraag verwijst de  Vraagwijzer door naar het wijkteam. In een ‘keukentafelgesprek’ onderzoekt het wijkteam de ondersteuningsbehoefte. In dit gesprek is het mogelijk een voorkeur aan te geven voor begeleiding door het CVD.
Bij doorstroming vanuit de maatschappelijke opvang, geeft het Centraal Onthaal loket deze Wmo indicatie.

Het telefoonnummer van de Vraagwijzer en het Centraal Onthaal loket is 14010.

© 2014-2022 Centrum Voor Dienstverlening