Jongeren

CVD Jongeren is er voor jongeren die door omstandigheden geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Om te kunnen werken aan een toekomstperspectief is in de eerste plaats een veilige en stabiele woonplek nodig. CVD Jongeren biedt tijdelijke huisvesting in combinatie met woonbegeleiding in verschillende woonruimtes in Rotterdam. Het doel is om binnen een vastgestelde tijd  kennis en vaardigheden te ontwikkelen om uiteindelijk uit te stromen naar een eigen plek en deze te behouden. Voor alle woningen en kamers geldt dat de huurovereenkomst gekoppeld is aan een begeleidingsovereenkomst. Als de begeleidingsovereenkomst stopt, stopt ook de huurovereenkomst.

De begeleiding richt zich onder andere op:
– krachtgericht werken, waar liggen de eigen krachten en talenten en
– het inzetten van het eigen netwerk

Welke woonvormen zijn er?
Er zijn verschillende woonvormen, gekoppeld aan meer of minder intensieve begeleiding, te weten:
● Een locatie waar 7×24 uur begeleiding aanwezig is.
● Woningen verspreid over de hele stad, waarbij de woning met een ander
wordt gedeeld. Woonbegeleiders komen op afspraak langs.
● Zelfstandige woningen. Ook hier komt de woonbegeleider op afspraak langs.
● Wooneenheden voor jonge moeders. Hier is extra aandacht voor het
ouderschap en het kind.

Op alle locaties worden regelmatig activiteiten georganiseerd zoals sporten, koken, filmavonden en muziek maken. Elk jaar wordt er met veel succes een zeilreis georganiseerd.

Aanmelding

Het Jongerenloket van de gemeente Rotterdam geeft de Wmo indicatie als verwijzing naar de begeleiding door het CVD. Het telefoonnummer van het Jongerenloket is 010 2671300.

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening