Gezinnen

Het CVD ondersteunt gezinnen die dakloos zijn geworden en daarnaast problemen hebben met werk/opleiding, financiën en/of de opvoeding van hun kind(eren). Het CVD heeft daarvoor op diverse plekken in Rotterdam woonvoorzieningen met woonunits of individuele woningen. Gezinnen komen in aanmerking voor woonbegeleiding als  het Centraal Onthaal loket hiervoor een Wmo indicatie (Wmo arrangement) heeft afgegeven. Het doel is om zo snel mogelijk door te stromen naar zelfstandig(er) wonen.

De begeleiding richt zich onder andere op:

  • het  vergroten van woonvaardigheden;
  • het (weer) grip krijgen op de financiële situatie;
  • het onderhouden van contacten met instanties;
  • het versterken van de opvoedingsvaardigheden;
  • het verkrijgen van passende dagbesteding/werk;
  • het werken aan een gezonde leefstijl;
  • het versterken en ontwikkelen van het sociale netwerk.

Wat zijn de mogelijkheden?

Woonvoorzieningen
Het CVD heeft diverse woonvoorzieningen. Bij de start van de hulpverlening wordt de woonlocatie vastgesteld. Het traject is er op gericht om  door te stromen naar een zelfstandigere woonvorm.

Wonen in een woning van de gemeente
De gemeente stelt een gemeubileerde woning  beschikbaar met een (woon)begeleidingscontract.

Wonen met een huurzorgcontract
Een woning huren via een woningcorporatie waarbij de huurovereenkomst is gekoppeld aan een begeleidingscontract.

Geheel zelfstandig
Wonen in een eigen huur- of koopwoning waarbij een begeleider ondersteuning aan huis biedt.

Aanmelding

Het Centraal Onthaal van de gemeente Rotterdam geeft de Wmo  indicatie als verwijzing naar de begeleiding door het CVD. Het telefoonnummer van Centraal Onthaal Volwassenen is 14010.

© 2014-2022 Centrum Voor Dienstverlening