(Zelfstandig) wonen met begeleiding op afstand

CVD biedt (zelfstandig) wonen met begeleiding op afstand gericht op volwassenen, gezinnen en jongeren (alleenstaand en jonge moeders). De begeleiding kan bestaan uit:

  •  het bieden van tijdelijke huisvesting in combinatie met woonbegeleiding voor Rotterdammers die moeite hebben met zelfstandig wonen.
  •  het bezoeken van mensen die zelfstandig wonen, maar die behoefte hebben aan (tijdelijke) professionele ondersteuning.

Begeleiding aan gezinnen

Het CVD ondersteunt zelfstandig wonende gezinnen die (tijdelijk) professionele ondersteuning nodig hebben. Het CVD ondersteunt ook gezinnen die dakloos zijn geworden.

Woont een gezin zelfstandig, dan kan men zich wenden tot de Vraagwijzer (telefoonnummer 14010), die kan doorverwijzen naar het wijkteam. Indien dit noodzakelijk blijkt, geeft het wijkteam dan de Wmo indicatie af. In geval van dakloosheid kan men zich wenden tot het Centraal Onthaal loket van de gemeente Rotterdam (telefoonnummer 14010), dat een Wmo indicatie kan afgeven.

Begeleiding aan jongeren en jonge moeders

Het CVD ondersteunt jongeren en jonge moeders die dakloos zijn geworden. Het Jongerenloket van de gemeente Rotterdam (telefoonnummer 010 2671300) geeft hier een Wmo indicatie voor af.

Begeleiding aan volwassenen

Het CVD ondersteunt zelfstandig wonende volwassenen die  begeleiding nodig hebben. Afhankelijk van de vraag verwijst de Vraagwijzer (telefoonnummer 14010) door naar het wijkteam. In een ‘keukentafelgesprek’ onderzoekt het wijkteam de ondersteuningsbehoefte met het oog op een Wmo indicatie. In dit gesprek is het mogelijk een voorkeur aan te geven voor begeleiding door het CVD.
Bij doorstroming vanuit de maatschappelijke opvang, geeft het Centraal Onthaal loket (telefoonnummer 14010) de Wmo indicatie.

© 2014-2022 Centrum Voor Dienstverlening