Begeleiding huisvestingsproblemen

Het CVD zorgt voor begeleiding bij huisvestingsproblemen. Dit doen we op verschillende manieren:

 • Preventie dakloosheid
 • Briefadressen
 • Begeleiding bankslapers door Centraal Begeleidingsteam

Heeft u huisvestingsproblemen?
Als u niet dakloos bent, maar geen vast woonadres heeft, kunt u met uw vraag terecht bij de Vraagwijzer in het gebied waar u hoofdzakelijk verblijft.

Bent u dakloos? Dan kunt u zich melden bij het Centraal Onthaal loket van de Gemeente Rotterdam. Heeft u vragen of ervaart u problemen met aanmelden? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer  +31 (0)10 24 38 100 en vraag naar de afdeling ‘Cliëntmanagement’. Samen met u gaan we aan de slag om u te helpen aan een thuis.

Preventie Dakloosheid

CVD Preventie Dakloosheid biedt tijdelijke opvang aan mensen, ouder dan 23 jaar, die acuut dakloos zijn geworden en geen psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek hebben.
Het Centraal Onthaal loket van de gemeente Rotterdam verwijst bij acute dakloosheid zonder bovengenoemde problematiek door naar het traject CVD Preventie Dakloosheid.

Na aanmelding volgt een intensief traject gericht op het vinden van zelfstandige huisvesting en stabilisatie van de financiële situatie. Er wordt ondersteuning geboden op het gebied van o.a. schuldhulpverlening en het vinden van werk. Het traject duurt zes maanden met een mogelijkheid tot verlenging.

Briefadressen

Heeft u toegang tot de maatschappelijke opvang, dan bieden wij briefadressen op de opvanglocaties CVD de Hille en CVD Havenzicht. Op verwijzing van de gemeente is het mogelijk een briefadres te krijgen voor de duur van het verblijf binnen de nachtopvang. Meer informatie hierover kan worden gegeven op de desbetreffende locatie.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Als u niet dakloos bent, maar geen vast woonadres heeft, kunt u met uw vraag terecht bij de Vraagwijzer in het gebied waar u hoofdzakelijk verblijft.

Bent u dakloos? Dan kunt u zich melden bij het Centraal Onthaal loket van de gemeente Rotterdam. Heeft u vragen of ervaart u problemen met aanmelden? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer  +31 (0)10 24 38 100 en vraag naar de afdeling ‘Cliëntmanagement’.

Begeleiding bankslapers door Centraal Begeleidings Team

Wij ondersteunen kwetsbare Rotterdammers die dreigen uit hun huis gezet te worden. Of die geen huis meer hebben, maar nog wel op een bank kunnen slapen. Wij ondersteunen hen bij herstel en geven hen perspectief op thuis.

Het project in het kort
Wij helpen bankslapers met complexe problematiek of Rotterdammers die uit huis gezet dreigt te worden op weg.

Wij zorgen dat:

 • de cliënt een postadres krijgt;
 • de cliënt een vaste maatschappelijk werker krijgt;
 • het inkomen van de cliënt wordt gerealiseerd;
 • de schulden in kaart worden gebracht of dat de cliënt wordt aangemeld bij beschermingsbewind;
 • de opties met betrekking tot huisvesting en het op de wachtlijst plaatsen voor een extramurale woning worden bekeken. Vanuit hier wordt de cliënt toegeleid naar een zelfstandige woning met als nazorg ambulante begeleiding. Indien mogelijk wordt hiervoor het wijkteam (weer) ingeschakeld;
 • het sociale netwerk van de cliënt waar mogelijk wordt versterkt en ingezet bij de ondersteuning.

Onze doelstelling: de cliënt hulpverleningsonafhankelijk maken, het netwerk van cliënt uitbreiden en de cliënt in zijn eigen kracht zetten!

Doelgroep
De doelgroep kenmerkt zich door de uitzichtloosheid in hun situatie, waardoor ernstige psychische problematiek zoals depressie op de loer ligt. Verder afglijden maakt de problemen vaak groter en complexer. De cliënt heeft potentie om zelfstandig te kunnen leven. Het bieden van intensieve begeleiding op meerdere gebieden levert snel resultaat en zorgt voor perspectief.

Training
Aanvullend op het traject bieden we een training aan van 10 weken die in het teken staat van kennisvergaring, samenwerking met gelijkgestemden en het vergroten van iemands netwerk. Er komen gastsprekers om te vertellen over:

 • schulden en de mogelijkheden tot schuldhulp;
 • werk en werkervaring opdoen;
 • solliciteren, budgetteren, etc.

Na het theoriegedeelte van de training is er nog een praktijkgedeelte van ruim een uur. Hierin gaan we met laptops aan de slag, met o.a. het opstellen van CV’s, reacties op Woonnet Rijnmond en alles wat maar relevant kan zijn. Met koekjes en chipjes op tafel de post doornemen en direct behandelen. Deelname is vaak iets waar cliënten naar uitkijken en de opkomst is maximaal.

Aanmelding
Cliënten met een Wmo extramuraal arrangement kunnen door een verwijzer aangemeld worden bij . Indien mogelijk graag een ingevuld aanmeldformulier bijvoegen om te zorgen dat informatie over het eventueel gevolgde (wijkteam)traject niet verloren gaat en dat er korte lijnen zijn tussen de begeleiders in de overgangsfase. Voor meer informatie kunt u contact op nemen via 010 243 81 00.

© 2014-2022 Centrum Voor Dienstverlening