Maatschappelijke opvang

Bij problemen zoals verslaving, schulden, psychosociale aandoeningen of een ongewenste thuissituatie biedt het CVD opvang en begeleiding aan alleenstaande volwassenen, gezinnen, jongeren (18+) en jonge moeders.

Snel naar

Nachtopvang

Het Centraal Onthaal loket van de gemeente Rotterdam kan bij acute dakloosheid gecombineerd met (O)GGZ problematiek een toegangspas aan een dak- en thuisloze verstrekken waarmee hij/zij gebruik kan maken van de nachtopvang in Rotterdam. Met de toegangspas kan men zich  melden bij een van de nachtopvangvoorzieningen van het CVD.

Herstel- en verpleegafdeling

Het CVD heeft een herstel- en verpleegafdeling waar dak- en thuislozen met ernstige medische klachten terecht kunnen.

Wonen met 24 uur begeleiding en toezicht

Het CVD heeft een aantal woonvoorzieningen voor beschermd- en begeleid wonen. Dit zijn woonvormen voor mensen die 24 uur zorg en begeleiding of toezicht nodig hebben.

Begeleiding bij huisvestingsproblemen

Het CVD biedt begeleiding aan Rotterdammers met huisvestingsproblemen en leert hen specifieke vaardigheden op het gebied van wonen, werken en leven. Het Centraal Onthaal loket van de Gemeente Rotterdam verzorgt de doorverwijzing.

(Zelfstandig) wonen met begeleiding op afstand

CVD biedt (zelfstandig) wonen met begeleiding op afstand gericht op volwassenen, gezinnen en jongeren. De begeleiding kan bestaan uit:

  • het bieden van tijdelijke huisvesting in combinatie met woonbegeleiding voor Rotterdammers die moeite hebben met zelfstandig wonen.
  • het bezoeken van mensen die zelfstandig wonen, maar die baat hebben bij af en toe begeleiding.
© 2014-2022 Centrum Voor Dienstverlening