Schoolmaatschappelijk Werk

Het CVD biedt Schoolmaatschappelijk Werk in Rotterdam en vormt zo de schakel tussen de school en de meer gespecialiseerde buitenschoolse hulpverlening.

Als een ouder of een kind problemen heeft is dat vaak te merken op de school. Financiële of praktische problemen kunnen van invloed zijn op een kind. Ouders of verzorgers met vragen over opvoeding, ontwikkeling of gedrag van hun kind kunnen terecht bij CVD Schoolmaatschappelijk Werk. CVD Schoolmaatschappelijk Werk werkt vanuit de basisscholen in de gebieden Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek en Rotterdam Noord.

Alles wat door de ouder(s) of de kinderen  met de schoolmaatschappelijk werker wordt besproken, is vertrouwelijk en wordt alleen met toestemming van de ouder(s) aan de school doorgegeven. Een goede samenwerking met school is belangrijk voor iedereen. Een afspraak kan gemaakt worden via de leerkracht, intern begeleider of direct met de schoolmaatschappelijk werker zelf. De schoolmaatschappelijk werker houdt ook spreekuur op de school. Het is bij de leerkrachten bekend wanneer de schoolmaatschappelijk werker op school aanwezig is.

SMW en CJG bieden in Schiebroek en het Oude Noorden voor de kinderen de training Rots en Water aan! Het doel van de training is dat je sterker in je schoenen komt te staan, je leert voor jezelf op te komen en bouwt aan je zelfvertrouwen. Zo kun je beter omgaan met lastige situaties en betere keuzes maken. Deze weerbaarheidstraining bestaat uit 8 bijeenkomsten en is bedoeld voor kinderen uit deze wijken in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar.

In Schiebroek is de training in september 2018 gestart in het Huis van de Wijk Schiehoven, Hamakerstraat 77. Voor informatie kunt u terecht bij H. Hamdi: hhamdi@cvd.nl, 06 40815579

In Noord is de training in oktober 2018 gestart in Het Klooster, Ruivenstraat 81. Voor informatie kunt u terecht bij B. Hisdkes: bhidskes@cvd.nl, 06 40818053.

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening