Algemeen Maatschappelijk Werk in wijkteams

Het Algemeen Maatschappelijk Werk in de wijkteams biedt ondersteuning aan Rotterdammers die te maken hebben met bijvoorbeeld psychosociale problematiek, financiële zorgen en huiselijk geweld. Samen met de cliënt gaat de maatschappelijk werker op zoek naar mogelijkheden om de vraagstukken aan te pakken.

De maatschappelijk werker start met het inventariseren van de problemen, de talenten en mogelijkheden van de cliënt zelf en van zijn sociale netwerk. De ondersteuning heeft tot doel de cliënt zo optimaal mogelijk zelf regie te voeren over zijn leven.

Een Rotterdammer die ondersteuning nodig heeft van een maatschappelijk werker kan terecht bij de Vraagwijzer in het gebied waar hij/zij woonachtig is. De Vraagwijzer kan doorverwijzen naar een wijkteam.

© 2014-2022 Centrum Voor Dienstverlening