Maatschappelijke Dienstverlening

Het CVD ondersteunt Rotterdammers die zelf hun psychosociale problemen niet (meer) kunnen oplossen met schoolmaatschappelijk werk en algemeen maatschappelijk werk in de wijkteams.

Schoolmaatschappelijk werk

Het CVD biedt Schoolmaatschappelijk Werk in Rotterdam en vormt zo de schakel tussen de school en de meer gespecialiseerde buitenschoolse hulpverlening.

Algemeen Maatschappelijk Werk in de wijkteams

Het Algemeen Maatschappelijk Werk in de wijkteams biedt ondersteuning aan Rotterdammers die te maken hebben met bijvoorbeeld psychosociale problematiek, financiële zorgen en huiselijk geweld. Samen met de cliënt gaat de maatschappelijk werker op zoek naar mogelijkheden om op eigen kracht de vraagstukken aan te pakken.

© 2014-2020 Centrum Voor Dienstverlening