Kennisbank

Om vrijwilligers en mantelzorgers van dienst te zijn stellen we hier nuttige documenten op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorg beschikbaar. 

Onderwerp

Type document

Communiceren met familie – Over het verhuizen naar, en het verblijven in het verpleeghuis

Contactpersonen jonge mantelzorgers per gebied mei 2019

CSI- meetinstrument (over)belasting mantelzorger

Cursusvoorwaarden

E-learning module -Goed in gesprek (In voor mantelzorg)

Functieomschrijving en profielschets vrijwilliger

Functieomschrijving Vrijwilligerscoordinator

Gesprekstips Mantelzorg Schijf van Vijf

KOPP/KVO gesprekstips voor professionals

KOPP/KVO-jongeren flyer

Maasstadpolis Gemeente Rotterdam

Mantelzorg Schijf van Vijf gesprekstips

Mantelzorgers beter bereiken (Infographic)

Minder gedoe voor vrijwilligers (wet en regelgeving)

Modelovereenkomst Vrijwilligers

Protocol vrijwilligers en de meldcode

Regeling gratis VOG

Respijtzorg (infographic)

Signalenkaart en balansfactoren jonge mantelzorgers – Impuls Cahiers

Sociale wijkteams en informele zorg

SOFA -model: achtergrond informatie

SOFA -model: Vier rollen van een mantelzorger

Tips voor het schrijven van een vacature

Tips voor vrijwilligers

Tips werving bestuursleden

Toetsingscriteria vrijwillligerswerk

Toolkit – Samenwerken met mantelzorgers: zo werkt het!

Toolkit Mantelzorg voor de huisartsenpraktijk

Uitvoordeelkalender 2019

Vrijwilligersbeleid (aandachtspunten )

Waarderen en belonen van vrijwilligers

Wat werkt bij mantelzorgondersteuning (dossier)

Wat werkt bij mantelzorgondersteuning (infographic)

Werkboek ‘In voor samenwerking’- Over samenwerking tussen mantelzorgers en medewerkers

Wervingsbeleid (aandachtspunten)

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening