CVD Crisiscentrum

Wat biedt het CVD Crisiscentrum?

CVD Crisiscentrum biedt de mogelijkheid voor een kortdurende opvang (maximaal 5 dagen) van alleenstaande volwassenen en (eenouder)gezinnen met kinderen in een psychosociale crisis. Het gaat dan om:

  • Kortdurende opname/crisisopvang
  • Tijdens het verblijf wordt de crisissituatie geordend en structuur aangebracht en wordt -indien noodzakelijk- doorverwijzing georganiseerd.

De intake

De intakes vinden met name overdag of aan het begin van de avond (tot 20.00 uur) plaats. Na de intake wordt besloten of kortdurende crisisopvang nodig is of dat CVD Crisiscentrum niet geschikt is voor de problematiek van de persoon; in dat geval zal een doorverwijzing plaats vinden. In de avond (na 22.00) en nacht wordt de telefoon doorgeschakeld naar het Meldpunt Crisiscentrum, telefoonnummer  088-3571010.

Wat kunt u van CVD Crisiscentrum verwachten?

Indien hulpverlening voor langere tijd noodzakelijk blijkt, regelen wij samen met de cliënt vervolghulp. Dit kan bijvoorbeeld een doorverwijzing zijn naar een wijkteam, extra begeleiding thuis, opvang in een doorstroomvoorziening of in een klinische voorziening. Indien nodig en mogelijk nemen wij contact op met personen uit de directe omgeving zoals bijvoorbeeld partner, ouders, kinderen of goede bekenden.

Contactgegevens CVD Crisiscentrum

CVD Crisiscentrum

’s Gravendijkwal 122.

3014 EL Rotterdam

telefoonnummer 010-4401030

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening