Huisverbod

Met het huisverbod kunnen vermoedelijke veroorzakers van huiselijk geweld tijdelijk uit huis geplaatst worden om escalatie van geweld te voorkomen en een periode van rust te creëren. Na een melding van de politie komt een maatschappelijk werker van CVD Crisisdienst ter plaatse. Voor de achterblijvende partij, de vermoedelijke veroorzaker van het huiselijk geweld en eventuele kinderen wordt de juiste hulpverlening gezocht.

De crisisinterventie huisverbod bestaat uit een eerste gesprek met slachtoffer(s) en eventuele kinderen, bij voorkeur op locatie en een eerste gesprek met de pleger, op locatie of op het politiebureau. Waarbij CVD aan de hand van een risicolijst informatie zal verzamelen voor de Hulpofficier van Justitie om tot een Risicotaxatie Huiselijk Geweld voor een besluit wel of niet opleggen huisverbod te komen. CVD informeert betrokkenen over het huisverbod en de hulp die bij oplegging ervan zal worden geboden. Het gesprek met de pleger is tevens een plegerscreening ten behoeve van vervolghulpverlening. Het CVD draagt de casus de eerstvolgende werkdag over aan de casemanager huisverbod van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

CVD Crisisdienst is bij een huisverbod actief in Rotterdam en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Krimpen a/d IJssel, Capelle a/d IJssel, Lansingerland, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Nissewaard. Dit gebeurt na een melding door de politie bij het Meldpunt, telefoonnummer 088 3571010.

© 2014-2022 Centrum Voor Dienstverlening