Vrijwilligersorganisatie (Leidinggeven aan vrijwilligers)*

Cursusdata:

Dinsdagavond 13, 20 en 27 maart 2018.

Voor:

Vrijwilligers, beroepskrachten, initiatiefnemers van projecten, bestuursleden van startende stichtingen / verenigingen en andere groepen die sinds kort met vrijwilligers zijn gaan werken.

Doel:

Inzicht krijgen in wat geregeld moet zijn rondom het werken met vrijwilligers en hoe een groeiende vrijwilligersorganisatie ingericht kan worden.

Omschrijving:

Uw vrijwilligersorganisatie bestaat nog niet zo lang? U wilt het komend (half) jaar groter worden? Vrijwilligersorganisaties zijn afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. De uitdaging is om de inzet van de vrijwilligers optimaal te faciliteren door o.a. duidelijke taken en een prettig ingerichte organisatie.

In deze praktische en actieve cursus van 2 dagdelen komt o.a. aan bod:

  • Activiteiten, taken & functies (in verlengde van doel(groep) van de organisatie)
  • Inrichting / structuur van de vrijwilligersorganisatie (taak-/werkgroepen, inspraak)
  • Werkprocessen (werving & selectie, door- / uitstroom van vrijwilligers)
  • Randvoorwaarden (vrijwilligerscontract, functiebeschrijving, vergoeding, verzekering).

Tijdens de cursus ontvangt u enkele praktijkopdrachten toepasbaar voor uw eigen organisatie.

De cursus Vinden en Binden (start 23 januari) en In gesprek met… (start 13 februari) gaan hieraan vooraf. Op 3 april start aansluitend de cursus Teambuilding en op 24 april Tijd voor kwaliteit?.

* Deze cursus is onderdeel van Leidinggeven aan vrijwilligers. De vijf cursussen sluiten op elkaar aan, maar kunnen ook ‘los’ gevolgd worden. Wilt u alle 5 de cursussen volgen, dan raden wij u aan u z.s.m. aan te melden. Als u 3 van de 5 cursussen volgt ontvangt u een certificaat na afloop.

Tarief vrijwilligers:

GRATIS.

Tarief beroepskrachten:

€ 75,-.