Vinden en Binden (Leidinggeven aan vrijwilligers)*

Cursusdata:

Dinsdagavond 23, 30 januari en 6 februari 2018.

Voor:

Vrijwilligers en professionals die zich bezig houden met het vinden van nieuwe vrijwilligers en
het behouden van de huidige vrijwilligers.

Doel:

Inzicht in wat er komt kijken bij het vinden van nieuwe vrijwilligers en hoe organisaties vrijwilligers voor langere tijd aan zich kunnen binden.

Omschrijving:

Vrijwilligersorganisaties zijn afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. De voortdurende uitdaging is om voldoende en geschikte vrijwilligers te vinden….. en hen vervolgens ook weer te behouden.
Bij het ‘vinden’ zijn belangrijke vragen vooraf: WIE zoeken we, WAAR zijn deze mensen te vinden en HOE kunnen we hen bereiken? Bij het ‘binden’ gaat het met name om het gemotiveerd houden.
(De workshop Werving van vrijwilligers op woensdagavond 14 februari gaat dieper in op het onderwerp WAAR en HOE).

In deze praktische en actieve cursus van 3 dagdelen komt o.a. aan bod:

  • Soorten vrijwilligers/doelgroepen/flexibel en ‘verplicht’ vrijwilligerswerk
  • Hoe ‘vrijwilligersvriendelijk’ is uw organisatie?
  • Inzicht in persoonlijke motieven van vrijwilligers en taken/begeleiding op maat
  • Sterke en zwakke kanten binnen uw organisatie t.a.v. het motiveren van vrijwilligers.

Naast uitwisseling van ervaringen, krijgt u tips en instrumenten mee over o.a. motivatietechnieken.
Voor elk dagdeel ontvangt u een praktijkgerichte opdracht toepasbaar binnen uw eigen organisatie.

Aansluitend starten de cursussen In gesprek met… (start 13 februari), Vrijwilligersorganisatie (start 13 maart), Teambuilding (start 3 april) en Tijd voor kwaliteit (start 24 april).

* Deze cursus is onderdeel van Leidinggeven aan vrijwilligers. De vijf cursussen sluiten op elkaar aan, maar kunnen ook ‘los’ gevolgd worden. Als u 3 van de 5 cursussen volgt ontvangt u een certificaat na afloop.

Tarief vrijwilligers:

GRATIS.

Tarief beroepskrachten:

€ 75,-.