Schulden (voorkomen) / budgetteren

“Een goede basis voor vrijwilligerswerk in de schuldhulpverlening”

Trainingsdata:

Dinsdagavond 8, 15 en 22 mei 2018.

Voor:

Vrijwilligers die, via een organisatie of project, andere Rotterdammers helpen en ondersteunen bij het op orde brengen van hun administratie en budgettering. Ook als u binnenkort als vrijwilliger bij een organisatie of project aan de slag gaat, kunt u deze training volgen.

Doel:

Kennis en ervaring opdoen, die u nodig heeft om andere Rotterdammers te helpen bij hun administratie.

Omschrijving:

Bent u vrijwilliger bij een organisatie waar mensen tijdens een inloopspreekuur terecht kunnen met vragen over hun administratie? Bent u SchuldHulpMaatje? Bent u actief bij een project dat mensen helpt met budgettering? Dan is deze training een goede basis om meer kennis en ervaring op te doen, die nodig is om andere Rotterdammers te helpen bij hun administratie.

Deze training bestaat uit 3 dagdelen, waarin de volgende zaken aan de orde komen:

  • Administratie bijhouden en ordenen
  • Verschillende soorten schulden
  • Vragen bespreken over schuldhulpverlening
  • De invloed van reclame
  • Huishoudboekje bijhouden
  • Maand- / jaarbegroting maken
  • Kwijtschelding, toeslagen, kortingen, voorzieningen
  • Prioriteiten stellen en besparen
  • Telefoneren en omgaan met organisaties/instellingen

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de werkwijze van de KBR.
De deelnemers aan deze training ontvangen een map met informatie- en lesmateriaal.

Tarief vrijwilligers:

GRATIS (deze training is voor vrijwilligers en niet voor beroepskrachten).