Omgaan met de meldcode voor vrijwilligersorganisaties

Trainingsdata:

Maandagmiddag 26 maart, 9 en 23 april 2018.

Voor:

Bestuursleden of coördinatoren van vrijwilligersorganisaties.

Doel:

Bestuursleden of coördinatoren van vrijwilligersorganisaties trainen in de rol van Contactpersoon Meldcode huiselijk geweld.

Omschrijving:

Omgaan met huiselijk geweld en kindermishandeling is lastig, zeker wanneer het gaat om vrijwilligerswerk. Als bestuurslid of coördinator komt u mogelijk in aanraking met situaties waarbij u een ‘niet pluis’-gevoel hebt. Hoe kunt u het best handelen? De training ‘Omgaan met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (HG/KM) voor vrijwilligersorganisaties’ geeft antwoord op die vraag en leert u zorgvuldig om te gaan met dit gevoelige onderwerp.

Na de training bent u Contactpersoon Meldcode voor uw organisatie en bent u ervoor verantwoordelijk dat vrijwilligers binnen uw organisatie weten bij wie ze terecht kunnen met vragen rond huiselijk geweld en kindermishandeling. U weet ook welke stappen bij een vermoeden gezet moeten worden en bij wie u als Contactpersoon zelf terecht kunt.

Een Contactpersoon Meldcode kan:

 • signalen (of vermoedens) van huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen en weet vervolgens hoe te handelen
 • aangeven waar vrijwilligers terecht kunnen voor actuele informatie en literatuur
 • het nut en de noodzaak van de Meldcode benoemen en bespreekbaar maken bij de vrijwilligers binnen de organisatie
 • een plan maken voor alle medewerkers binnen de organisatie, zodat zij weten hoe te handelen en bij wie ze terecht kunnen met hun signalen
 • samenwerkingspartners goed vinden en heeft kennis van de sociale kaart

Let op! Deze training is alleen bedoeld voor bestuursleden of coördinatoren van vrijwilligersorganisaties.

Tarief:

GRATIS

 • 26 mrt 2018

  9 en 23 apr 2018

 • 13:00 - 16:00

 • Jeanette Buitelaar en José van de Wouw

  Docent