Goed voorbereid van start met uw project of plan

Cursusdata:

Woensdagavond 7, 14 en 21 maart 2018.

Voor:

Bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers die geld willen aanvragen voor hun project of activiteit.

Doel:

Kennis en ervaring opdoen over het schrijven van een projectplan en het opstellen van een begroting. Inzicht krijgen in hoe fondswerving werkt.

Omschrijving:

In tijden van bezuinigingen wordt het steeds lastiger om subsidie te krijgen voor activiteiten. Fondsen krijgen meer aanvragen dan ze kunnen honoreren en worden steeds kritischer bij het beoordelen van aanvragen. Heeft u ideeën voor activiteiten, dan is het dus belangrijk om die goed op papier te zetten. We zullen deze cursus uitgebreid ingaan op het maken van een projectplan. Wat wilt u met uw activiteit bereiken? Hoe stelt u een begroting op voor uw project? Hoe pakt u fondsenwerving aan en waar moet u rekening mee houden? Ook is er gelegenheid om kennis en ervaringen met andere deelnemers uit te wisselen.

In 3 avonden komt o.a. aan bod:

  • Hoe maakt u een projectplan?
  • Hoe komt u tot uw doelstelling?
  • Hoe stelt u een activiteitenbudget / begroting op?
  • Waarom fondsenwerving?
  • Waar vindt u geschikte fondsen?

Tarief vrijwilligers:

GRATIS.

Tarief beroepskrachten:

€ 75,-.