Voorwaarden VIP Scholingstraject Vrijwilligersmanagement

Voor:

Coördinatoren, team-/projectleiders, bestuursleden of begeleiders die leidinggeven aan vrijwilligers of vrijwilligers aansturen.

Doel:

Verdieping van inzicht in en ontwikkeling van vaardigheden in het managen van vrijwilligers.

In het verdiepend VIP Scholingstraject Vrijwilligersmanagement besteden we aandacht aan de diverse aspecten die komen kijken bij het leidinggeven aan vrijwilligers. Maar ook aan andere (sub)thema’s / leervragen die de deelnemers vooraf inbrengen. Op basis daarvan stellen wij een
‘VIP’- programma samen.

Het programma duurt 6 weken (6 dagdelen) en bestaat uit 4 onderdelen::
1. Symposium Vrijwilligers managen is een kunst – donderdag 1 november 9:30 – 12:00 uur
2. Module Organisatie – donderdagochtend 8 en 15 november 9:30 – 12:00 uur
3. Module Communicatie – donderdagochtend 22 en 29 november 9:30 – 12:00 uur
4. Terugkombijeenkomst Module 2 en 3 – donderdagochtend 13 december 9:30 – 12:00 uur.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit VIP Scholingstraject:

  • U heeft recent minimaal een van de volgende workshops over leidinggeven gevolgd: Vinden en binden van vrijwilligers, In gesprek met, Teambuilding, Uw organisatie opbouwen, Tijd voor kwaliteit, De highlights van leidinggeven 1 of 2 of al eerder een leidinggevende cursus bij ons;
  • U geeft binnen uw organisatie daadwerkelijk leiding / sturing aan minimaal 10 vrijwilligers;
  • Wij hebben vooraf contact met u over uw functie, gewenste (sub)thema’s en leervragen;
  • Op basis van het contact vooraf, de voorwaarden en het aantal inschrijvingen kan er een selectie toegepast worden voor de Modules (max 15 deelnemers).

Overig:

  • Deelname kan ook per onderdeel, maar als u zich inschrijft voor (bijna) het gehele traject krijgt u voorrang;
  • U ontvangt een certificaat als u minimaal 5 van de 6 dagdelen gevolgd / bijgewoond heeft
    Beroepskrachten betalen € 50,- per Module;
  • Houd u rekening met een praktijkopdracht voor uzelf of uw organisatie n.a.v. de Module(s) en ter voorbereiding van de Terugkombijeenkomst.