Op deze pagina vindt u alle informatie die we tot op heden hebben gecommuniceerd rondom het Coronavirus.


Op dit moment hanteren wij onderstaande maatregelen 

Bezoek
Qua bezoek geldt de maatregel: per dag maximaal 2 personen boven de 13 jaar.

Dit betekent:

Zelfstandig en geclusterd wonen

Volgens de richtlijn van de regering is bezoek thuis toegestaan met een maximum van 2 personen boven de 13 jaar per dag.  En ALLEEN als je daarbij allemaal 1,5 meter afstand tot elkaar kan bewaren. Deze richtlijn geldt dus ook voor cliënten die zelfstandig of geclusterd wonen binnen het CVD (o.a. Sandeling, Sleephelling, Korenaar, Taling, Boezemdwars, Voorburg, Filtergebouw, RoomFirst en losse woningen). Bezoek is alleen toegestaan in de eigen kamer / woning, niet in de gemeenschappelijke ruimtes.

Let op: Bedenk goed of het in de woning mogelijk is afstand tot elkaar te houden. Wanneer dit niet lukt, dan kan je bijvoorbeeld buiten afspreken (max 2 personen of 1 huishouden inclusief cliënt zelf) of via (video)bellen.

Beschermd & Begeleid Wonen en Verpleegafdeling

Voor locaties voor Beschermd & Begeleid Wonen (intramuraal) en Verpleegafdeling geldt dat er een maximum aantal bezoekers per dag wordt toegelaten. In bepaalde situaties, bijv besmetting, kan het bezoek beperkt of tijdelijk niet toegelaten worden. Dit kan elk moment weer anders zijn. Wil je iemand op een van deze locatie bezoeken neem dan contact op met de betreffende locatie.

Gebruik mondkapje
Op de CVD locaties is het dragen van een mondkapje verplicht.

Huisbezoek
Huisbezoeken worden beperkt tot de noodzakelijke huisbezoeken. Voorafgaand aan het bezoek zal je begeleider contact opnemen neemt de begeleider contact op om te vragen

 • of er geen klachten zijn én
 • of er al ander bezoek komt die dag

Als de begeleider het prettig vindt om een mondkapje te gebruiken is hij daar vrij in. Hij kan een extra mondkapje meenemen en bij het huisbezoek aan jou als cliënt vragen om er ook een op te zetten. Tijdens een bezoek houden jullie 1,5 meter afstand tot elkaar.
Als een huisbezoek niet noodzakelijk is vindt het contact telefonisch of via beeldbellen plaats.

Training en Participatie
De trainingen van Training en Participatie kunnen gewoon doorgaan. het is wel van belang dat iedereen blijft zitten en bij beweging een mondkapje opzet.


14 oktober

De aangescherpte maatregelen nemen de onderstaande aandachtspunten met zich mee.

Bezoek
Qua bezoek is er bovenop de eerder gestelde maatregel gekomen dat je maximaal maar 1x per dag bezoek mag ontvangen. Dit betekent:

Zelfstandig en geclusterd wonen
Volgens de richtlijn van de regering is bezoek thuis toegestaan. Dit geldt voor een beperkt aantal bezoekers en ALLEEN als je daarbij allemaal 1,5 meter afstand tot elkaar kan bewaren en niet meer dan 1 keer per dag bezoek ontvangt. Deze richtlijn geldt dus ook voor cliënten die zelfstandig of geclusterd wonen binnen het CVD (o.a. Sandeling, Sleephelling, Korenaar, Taling, Boezemdwars, Voorburg, Filtergebouw, Tussenstop en losse woningen). Bezoek is alleen toegestaan in de eigen kamer / woning, niet in de gemeenschappelijke ruimtes.

Let op: I.v.m. de grootte van de kamers op de locaties mogen er maximaal 1 of 2 personen tegelijk op bezoek komen. Bedenk goed of het in de woning mogelijk is afstand tot elkaar te houden. Wanneer dit niet lukt, dan kan je bijvoorbeeld buiten afspreken (max 4 personen inclusief cliënt zelf)  of via (video)bellen.

Beschermd & Begeleid Wonen en Verpleegafdeling
Voor locaties voor Beschermd & Begeleid Wonen (intramuraal) geldt de richtlijn voor verpleeghuizen: er wordt niet meer bezoek toegelaten dan toegestaan. In bepaalde situaties, bijv besmetting, kan het bezoek beperkt of tijdelijk niet toegelaten worden. Dit kan elk moment weer anders zijn. Wil je iemand op een van deze locatie bezoeken neem dan contact op met de betreffende locatie.

Gebruik mondkapje
Het gebruik van mondkapjes in de openbare ruimte wordt dringend geadviseerd en op korte termijn zelfs verplicht. Vanuit het CVD geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen op alle locaties in de gemeenschappelijke ruimtes.

Huisbezoek
Huisbezoeken worden beperkt tot de noodzakelijke huisbezoeken. Voorafgaand aan het bezoek zal je begeleider contact opnemen neemt de begeleider contact op om te vragen

 • of er geen klachten zijn én
 • of er al ander bezoek komt die dag

Als de begeleider het prettig vindt om een mondkapje te gebruiken is hij daar vrij in. Hij kan een extra mondkapje meenemen en bij het huisbezoek aan jou als cliënt vragen om er ook een op te zetten. Tijdens een bezoek houden jullie 1,5 meter afstand tot elkaar.
Als een huisbezoek niet noodzakelijk is vindt het contact telefonisch of via beeldbellen plaats.

Training en Participatie
De trainingen van Training en Participatie kunnen gewoon doorgaan. het is wel van belang dat iedereen blijft zitten en bij beweging een mondkapje opzet.

De maatregelen op een rij…


4 september

Corona is nog niet weg.
Inmiddels lijken we steeds meer gewend te raken aan het leven rondom corona. Helaas is het coronavirus nog steeds onder ons. Het CVD blijft de richtlijnen van het RIVM volgen. Dit houdt in:

•    Blijf thuis bij milde klachten en laat je testen;
•    Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
•    Gebruik papieren (zak)doekjes;
•    Was regelmatig je handen;
•    Houd 1,5 meter afstand;
•    Vermijd drukte.

Neem je deel aan een fysieke training van het CVD? Houd dan bovenstaande richtlijnen in acht.
Ben je de afgelopen 10 dagen in een oranje gebied geweest, dan kan je niet deelnemen aan de fysieke training.


29 juli 2020

Gezien de toename van het aantal coronabesmettingen in binnen- en buitenland scherpen we de bezoekregeling voor onze locaties aan met de volgende maatregel:

Bent u de afgelopen twee weken in een land/regio geweest dat code oranje of rood was tijdens uw verblijf? Dan is het niet mogelijk om een bezoek te brengen aan onze locaties.

De bezoekregeling voor onze locaties is sinds 15 juli versoepeld. Omdat alle locaties anders zijn en we de gestelde maatregelen naleven verschilt de bezoekregeling per locatie. Wilt u een bezoek brengen aan een van onze locatie? Neemt u dan contact op met de betreffende locatie om de bezoekregeling op te vragen.


15 juli 2020

De bezoekregeling voor onze locaties is versoepeld. Omdat alle locaties anders zijn en we de gestelde maatregelen naleven verschilt de bezoekregeling per locatie. Wilt u een bezoek brengen aan een van onze locatie? Neemt u dan contact op met de betreffende locatie om de bezoekregeling op te vragen.


4 juni 2020

Bezoek krijgen en op bezoek gaan, brengen risico’s met zich mee. We zijn voorzichtig omdat verspreiding van het coronavirus voor de langere termijn een belangrijk aandachtspunt blijft. Maar we realiseren ons ook dat het persoonlijke sociale contact met anderen, heel belangrijk is voor de cliënt.

De bezoekregeling wordt verruimd voor Beschermd & Begeleid Wonen. Elke cliënt kan hierover afspraken op maat maken met de begeleiding. Voorop staat dat we een goede balans zoeken voor de gezondheid en veiligheid van cliënten en medewerkers.

Bezoekregeling zelfstandig en geclusterd wonen

 1. Bezoek is toegestaan in de eigen kamer / woning of buiten.
 2. v.m. de grootte van de kamers mogen er maximaal 1 of 2 personen tegelijk op bezoek komen mits daarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
 3. De bezoeker gebruikt niet de gezamenlijk ruimtes, het algemene sanitair of de keuken.
 4. De bezoeker komt niet in de buurt van andere cliënten en houdt 1,5 meter afstand van medewerkers.
 5. Bij een wandeling houden bezoeker en cliënt 1,5 meter afstand van elkaar en anderen. Ze vermijden drukke plekken.
 6. Cliënt en bezoek hebben geen coronaklachten zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts.
 7. Bezoek en cliënt houden zich aan de preventieve maatregelen: 1,5 meter afstand, hoesten en niezen in de elleboog, regelmatig en grondig handen wassen.
 8. Bij een coronabesmetting is bezoek niet mogelijk. Tot de zieke persoon getest is, de uitslag bekend en de zieke persoon 24 uur of langer klachtenvrij is.

Bezoekregeling Beschermd & Begeleid

 1. Iedere cliënt heeft per dag recht op bezoek van maximaal 1 vaste De cliënt geeft aan de begeleiding door wie zijn vaste bezoeker is.
 2. Bezoek is op afspraak. De bezoeker meldt zich op de locatie bij binnenkomst en weggaan via een bezoeklijst aan en af.
 3. Bezoek is in de eigen ruimte van de cliënt of buiten.
 4. De bezoeker gebruikt niet de gezamenlijk ruimtes, het algemene sanitair of de keuken.
 5. De bezoeker komt niet in de buurt van andere cliënten en houdt 1,5 meter afstand van medewerkers.
 6. Bij een wandeling houden bezoeker en cliënt 1,5 meter afstand van elkaar en anderen. Ze vermijden drukke plekken.
 7. Cliënt en bezoek hebben geen coronaklachten zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts.
 8. Bezoek en cliënt houden zich aan de preventieve maatregelen: 1,5 meter afstand, hoesten en niezen in de elleboog, regelmatig en grondig handen wassen.
 9. Bij een coronabesmetting is bezoek niet mogelijk. Tot de zieke persoon getest is, de uitslag bekend en de zieke persoon 24 uur of langer klachtenvrij is.

Zelf op bezoek gaan of uit logeren

 1. Cliënten denken er eerst goed over na of het verstandig is om op bezoek te gaan.
 2. Cliënten die op bezoek of uit logeren willen, maken hierover afspraken met hun begeleider.
 3. Tijdens het logeren blijft het contact met anderen (dan de mensen waar gelogeerd wordt) beperkt.
 4. Cliënt heeft bij terugkeer naar de woonlocatie geen coronaklachten zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts. Als er wel klachten zijn, wordt eerst getest op COVID-19 en moet de uitslag bekend zijn bij de teamleider om terugkeer mogelijk te maken

31 mei 2020

Trainingen en cursussen CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg
Half maart zijn alle cursussen en trainingen van CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg tot 1 juni geannuleerd. Nu de maatregelen per 1 juni versoepeld worden, lukt het ons om nog een viertal cursussen, trainingen en workshops aan te bieden, voordat onze opdracht per 1 juli afloopt. Dit zijn cursussen, die in maart zouden starten, maar wegens de coronamaatregelen niet door konden gaan. De deelnemers van deze cursussen, hebben hier inmiddels bericht over ontvangen.

Tot slot: voor de gecancelde bijeenkomst Nazorg AVG van 8 april zoeken we met de gastspreker momenteel nog naar een alternatief. Daarover wordt medio juni


20 mei

Bezoek CVD locaties
Volgens de richtlijn van de regering is bezoek thuis toegestaan. Dit geldt voor een beperkt aantal bezoekers en ALLEEN als je daarbij allemaal 1,5 meter afstand tot elkaar kan bewaren. Deze richtlijn geldt dus ook voor cliënten die zelfstandig of geclusterd wonen binnen het CVD (o.a. Sandeling, Sleephelling, Korenaar, Taling, Boezemdwars, Voorburg, Filtergebouw, Tussenstop en losse woningen). Bezoek is alleen toegestaan in de eigen kamer / woning, niet in de gemeenschappelijke ruimtes.

Let op: I.v.m. de grootte van de kamers op de locaties mogen er maximaal 1 of 2 personen tegelijk op bezoek komen. Bedenk goed of het in jouw woning mogelijk is afstand tot elkaar te houden. Wanneer dit niet lukt, spreek dan bijvoorbeeld buiten af of houd contact via (video)bellen.

Voor locaties voor Beschermd & Begeleid Wonen (intramuraal) geldt de richtlijn voor verpleeghuizen: er wordt nog geen bezoek toegelaten. Als dit verandert kun je dat lezen op deze pagina.

Twijfel je wat op jouw locatie wel en niet is toegestaan? Neem dan contact op met de teamleider.


24 maart 2020

Trainingen en cursussen
Het kabinet heeft de volgende aangescherpte maatregel genomen; alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Deze maatregel heeft daarmee gevolg voor onze trainingen en cursussen vanuit CVD Training en Arbeidsparticipatie en CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg. Voor nu worden alle cursussen tot 1 juni in ieder geval geannuleerd.


20 maart 2020

Bezoek
De aangescherpte maatregel om geen bezoek meer toe te laten in verpleeghuizen, heeft ons doen besluiten om ook op de herstel- en verpleegafdeling van CVD Havenzicht geen bezoekers meer toe te laten.

Nachtopvang
Sinds deze week blijven de bezoekers van de nachtopvang ook overdag binnen. Daar waar ze normaal weer de straat opgaan, blijven ze nu op locatie. Onze afdeling Training en Arbeidsparticipatie heeft een dagprogramma voor hen opgesteld.

Het zijn verregaande maatregelen, maar we willen er alles aan doen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Dat lukt alleen als we ons allemaal aan de gestelde maatregelen houden. We vragen uw begrip hiervoor.


18 maart 2020

Mooie initiatieven in een bijzondere tijd
In deze bijzondere tijd waar we nu met zijn allen in verkeren, zien we ook hele mooie initiatieven ontstaan. Zoals de samenwerking tussen de Wende en het initiatief van Outdoor Worksout Rotterdam. Iedereen die het huis niet uit kan in de wijk Oosterflank, maar wel boodschappen nodig heeft, een praatje wil, medicijnen nodig heeft of een andere vraag heeft, kan bellen met het nummer op de flyer Boodschappenservice. Dit mobiele nummer wordt beheerd door de balie van de Wende. Als u dit nummer belt krijgt u een medewerker aan de telefoon die uw vraag noteert en dit uitzet in het netwerk van vrijwilligers die zich hebben aangemeld om hier iets in te kunnen betekenen.

Zit u thuis en heeft u hulp nodig of zit u thuis en wilt u hulp geven? Voor beide kunt u dit nummer bellen. Dit nummer is 7 dagen in de week bereikbaar, van 9 uur in de ochtend tot 21.00 uur in de avond. Delen? Graag! We willen zoveel mogelijk bewoners van Oosterflank bereiken!

Meer mooie initiatieven
Er zijn nog meer mooie initiatieven die we voorbij zien komen. Hiernaast een overzicht van wat wij voor u hebben  verzameld. Dit wordt steeds aangevuld.


16 maart 2020

Met betrekking tot het Coronavirus volgt het CVD de adviezen van het RIVM. Dit kan gevolgen hebben voor een bezoek aan één van onze locaties of de begeleiding door onze medewerkers. In dit bericht informeren we u hierover.

Wat betekent dit voor het bezoek aan onze locaties?
Corona is een besmettelijke ziekte. Er is momenteel een toename van het aantal door Corona geïnfecteerde mensen in Nederland. Om verspreiding van het Coronavirus te beperken wordt het volgende van iedereen gevraagd.

Bezoek
De gezondheid en welzijn van onze cliënten en medewerkers is voor ons van groot belang. Daarom hebben wij besloten om geen bezoek meer toe te laten op onze voozieningen. Inclusief de herstel- en verpleegafdeling van CVD Havenzicht.

Cursussen en trainingen
Door de aangescherpte maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan,  zijn wij genoodzaakt per direct al onze cursussen en trainingen, in ieder geval t/m 6 april, te annuleren. Het gaat hierbij om:

– de trainingen aangeboden door CVD Training en Arbeidsparticipatie
– de cursussen en trainingen van CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Alle deelnemers zullen we hierover persoonlijk informeren. Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op. Het is nu nog niet bekend of de geannuleerde trainingen en cursussen op een later moment worden aangeboden. Zodra hier meer over bekend is, nemen wij uiteraard contact met u op.

Hygiëne
We vragen iedereen binnen de CVD locaties de volgende maatregelen te volgen:

– Handen regelmatig wassen;
– Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
– Het gebruik van papieren (zak)doekjes;
– Papieren koffiebekers eenmalig gebruiken;
– Raak neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan;
– Geen handen meer schudden.

Begeleiding
We doen er alles aan om de zorg en begeleiding te blijven bieden die cliënten van ons gewend zijn. Voor extramurale cliënten worden huisbezoeken vervangen door telefonische begeleiding.

Wanneer cliënten op voorzieningen ziekteverschijnselen hebben, wordt per geval bekeken wat te doen. We hebben hiervoor nauw contact met de betreffende instanties die hierin adviseren.

Mocht er onverhoopt personeel uitvallen, dan kan het gebeuren dat medewerkers op een andere plek in de organisatie ingezet worden. Dit kan tot gevolg hebben dat u contact heeft met een andere medewerker dan u gewend bent of dat u tijdelijk minder begeleiding ontvangt. We vragen uw begrip hiervoor.