Op deze pagina vind je alle informatie die we tot op heden hebben gecommuniceerd rondom het Coronavirus.


Op dit moment hanteren wij onderstaande maatregelen (laatste update 15-11-2021)

Bezoek
Qua bezoek geldt de maatregel: per dag maximaal 4 personen boven de 13 jaar.

Dit betekent:

Zelfstandig en geclusterd wonen

Volgens de richtlijn van de regering is bezoek thuis toegestaan met een maximum van 4 personen boven de 13 jaar per dag.  En ALLEEN als je daarbij allemaal 1,5 meter afstand tot elkaar kan bewaren. Deze richtlijn geldt dus ook voor cliënten die zelfstandig of geclusterd wonen binnen het CVD (o.a. Sandeling, Sleephelling, Korenaar, Taling, Boezemdwars, Voorburg, Filtergebouw, Room First en losse woningen). Bezoek is alleen toegestaan in de eigen kamer / woning, niet in de gemeenschappelijke ruimtes.

Let op: Bedenk goed of het in de woning mogelijk is afstand tot elkaar te houden. Wanneer dit niet lukt, dan kan je bijvoorbeeld buiten afspreken (met 1,5 meter afstand) of via (video)bellen.

Beschermd & Begeleid Wonen en Verpleegafdeling

Voor locaties voor Beschermd & Begeleid Wonen (intramuraal) en Verpleegafdeling wordt per locatie bij bezoek rekening gehouden met 1,5 meter afstand. In bepaalde situaties, bijv besmetting, kan het bezoek beperkt of tijdelijk niet toegelaten worden. Dit kan elk moment weer anders zijn. Wil je iemand op een van deze locatie bezoeken neem dan contact op met de betreffende locatie.

Gebruik mondkapje
Op de CVD locaties is het dragen van een mondkapje verplicht in de openbare ruimtes. Ook is een mondkapje verplicht als 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.

Huisbezoek
Huisbezoeken worden beperkt tot de noodzakelijke huisbezoeken. Voorafgaand aan het bezoek zal je begeleider contact opnemen om te vragen

  • of er geen klachten zijn én
  • of er al ander bezoek komt die dag

Als de begeleider het prettig vindt om een mondkapje te gebruiken is hij daar vrij in. Hij kan een extra mondkapje meenemen en bij het huisbezoek aan jou als cliënt vragen om er ook een op te zetten. Tijdens een bezoek houden jullie 1,5 meter afstand tot elkaar.
Als een huisbezoek niet noodzakelijk is vindt het contact telefonisch of via beeldbellen plaats.

Training en Participatie
De trainingen van Training en Participatie kunnen gewoon doorgaan. het is wel van belang dat iedereen blijft zitten en bij beweging een mondkapje opzet.