Training en Arbeidsparticipatie

Het trainingsaanbod van het CVD heeft tot doel cliënten te ondersteunen en hen te begeleiden naar passende (arbeids)participatie. De trainingen zijn zeer geschikt om doelen uit een arrangement te bereiken. Ze richten zich op de eigen regie en het leervermogen van de cliënt. Het huidige aanbod is als volgt:

Sociale dagbesteding
– Aan tafel met…
– Baby-/Peuterzwemmen
– Bowlen
– Computercursus
– Vegen en Prikken

Arbeidsmatige dagbesteding
– CVD Bazar
– Klusteam

Dagbesteding Sport & Bewegen
– FitBoost!
– Voetbal
– Boksen

Competentiegerichte training
– Koken
– Kracht en Kwaliteit 1
– Kracht en Kwaliteit 2
– Orde op Zaken
– Peer to Peer
– SMART met geld
– Sollicitatietraining
– Talent Atelier
– Talentrijk
– Aan de slag: van leren naar werken

De intensiteit van de trainingen varieert van 1-2 dagdelen, 3-5 dagdelen of 6-9 dagdelen per week. Een aantal trainingen is ook toegankelijk en geschikt voor cliënten zonder WMO arrangement.

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening