Training en Arbeidsparticipatie

Het trainingsaanbod van het CVD heeft tot doel cliënten te ondersteunen en hen te begeleiden naar passende (arbeids)participatie. De trainingen zijn zeer geschikt om doelen uit een arrangement te bereiken. Ze richten zich op de eigen regie en het leervermogen van de cliënt. Afhankelijk van de inhoud wordt gewerkt aan 1 of meerdere resultaatgebieden, te weten:

1. sociaal & persoonlijk functioneren,
2. ondersteuning bij voeren huishouding,
3. financiën,
4. dagbesteding,
5. ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid.

De intensiteit van de trainingen varieert van 1-2 dagdelen, 3-5 dagdelen of 6-9 dagdelen per week. Een aantal trainingen is ook toegankelijk en geschikt voor cliënten zonder arrangement.

Resultaatgebieden 1 2 3 4 5
Communicatie & sociale vaardigheden X X X
Talentrijk X X X
Talentatelier X X X
Peer to Peer Full X X
Peer to Peer Medium X X
Sollicitatietraining X X X
Computertraining X X X
Orde op Zaken X X X X X
Aan de slag X X X
Koken X X X X X
Vrouwenvoetbal X X X
Mannenvoetbal X X X
Fitboost! X X X
Vegen en prikken X X
Bowlen X X
Babyzwemmmen X X
Trotse Ouders X X X X

Training op maat
Het is ook mogelijk om een training op maat te maken. Zo hebben wij intern de voormalige training Orde op Zaken op maat gemaakt voor de locaties CVD de Schuilplaats, CVD de Hille en CVD Havenzicht. Zie hiervoor de eerste drie trainingen in de tabel hieronder.

Resultaatgebieden 1 2 3 4 5
Groeilokaal de Schuilplaats X X X X X
De Hille draait door X X X X X
Training expeditie Havenzicht X X X X X
Training Koken op de Hille X X X X X
© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening