Klachtenprocedure

Als jij een klacht hebt over de begeleiding of over de diensten van het CVD, kan je deze klacht eerst bespreken met jouw begeleider of met zijn of haar leidinggevende. Hiervoor kan je een Klachtenkaart invullen.

Komen jij en begeleider/leidinggevende er samen niet uit, dan kan je je richten tot onze onafhankelijke klachtencommissie. Hoe dat gaat, is te lezen in onze folder Klachtenbehandeling.

Zie voor de regeling rondom klachten ook het Klachtenregeling.

© 2014-2020 Centrum Voor Dienstverlening