Klachtenprocedure

Een cliënt die een klacht heeft over de begeleiding of over de diensten van het CVD, kan deze klacht eerst te bespreken met zijn/haar begeleider of met diens leidinggevende. Hiertoe kan de cliënt een Klachtenkaart invullen.

Komen cliënt en begeleider/leidinggevende er samen niet uit, dan kan de cliënt zich richten tot onze onafhankelijke klachtencommissie. Hoe dat gaat, is te lezen in onze folder Klachtenbehandeling.

Zie voor de regeling rondom klachten ook het Klachtenregeling.

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening