Wat doet de CVD Cliëntenraad?

De Cliëntenraad (CR) toetst de diensten van het CVD en overlegt met de bestuurder over zaken die cliënten bezighouden. De CR geeft om de belangen van cliënten in het algemeen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. De CR houdt zich niet bezig met individuele klachten van CVD cliënten; daar zijn andere mogelijkheden voor: zie de CVD Klachtenprocedure.

De CR bestaat uit een groep die wekelijks vergaderen. Iedereen die gebruik maakt van de diensten van het CVD of hiervan de laatste twee jaar gebruik heeft gemaakt, kan lid worden van de Cliëntenraad. Als er plaats is voor een lid, loopt iemand eerst een tijdje mee. Zo kan diegene erachter komen of het werk van de raad voldoende aanspreekt.

De Cliëntenraad is altijd op zoek naar versterking. Lijkt dit jou leuk, wil je iets voorleggen of wil je een idee doorgeven? Dan kan je altijd contact opnemen met de Cliëntenraad.

© 2014-2022 Centrum Voor Dienstverlening