Wat doet de CVD Cliëntenraad?

De Cliëntenraad toetst de dienstverlening van het CVD en overlegt met de bestuurder over zaken die cliënten bezighouden en behartigt de belangen van de cliënten in het algemeen. De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele klachten van CVD cliënten; daar zijn andere mogelijkheden voor: zie de CVD Klachtenprocedure.

De Cliëntenraad bestaat uit maximaal 11 leden die wekelijks vergaderen; periodiek wordt er een nieuwsbrief uitgebracht (zie ook hieronder bij ‘publicaties en nieuws’). Iedereen die gebruik maakt van de diensten van het CVD of hiervan de laatste twee jaar gebruik heeft gemaakt, kan lid worden van de Cliëntenraad. Als er plaats is voor een lid, loopt iemand eerst een tijdje mee. Zo kan diegene erachter komen of het werk van de raad voldoende aanspreekt.

De Cliëntenraad is altijd op zoek naar versterking. Heeft een cliënt daarvoor belangstelling, wil hij/zij iets voorleggen of een idee doorgeven? Dan kan er contact worden opgenomen met de Cliëntenraad.

Project Presentatievideo

De Cliëntenraad heeft een filmploeg die cliënten helpt met het maken van een presentatievideo. In een filmpje van maximaal drie minuten laten cliënten daarin zien hoe het met hen gaat en waar ze, met hulp van het CVD, overdag mee bezig zijn. Een cliënt die een presentatievideo wil maken, kan daarvoor contact opnemen met de Cliëntenraad.

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening