Cliëntinformatie

Wat het CVD voor jou kan doen, is afhankelijk van de ondersteuning die jij nodig hebt. Die vraag is altijd ons uitgangspunt. Wij sluiten onze diensten daar zoveel mogelijk op aan. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van het CVD is altijd een verwijzing nodig. Dat zal meestal een Wmo indicatie zijn, die afkomstig kan zijn van het Centraal Onthaal loket, het Jongerenloket, de Vraagwijzer of het wijkteam. Bij elke verwijzer kan jij zelf aangeven dat je voorkeur hebt voor begeleiding door het CVD.

Snel naar

Algemene cliëntinformatie

Het Centrum Voor Dienstverlening biedt een breed, samenhangend pakket aan diensten op het gebied van Maatschappelijke Opvang en Maatschappelijke Dienstverlening.

Training en Participatie

Het CVD heeft een breed trainingsaanbod om jou, als cliënt, te ondersteunen en te begeleiden.

Cliëntenraad

De CVD Cliëntenraad komt op voor de gezamenlijke belangen van CVD cliënten. De Cliëntenraad is altijd op zoek naar versterking. Iemand die belangstelling heeft voor de Cliëntenraad, daar iets wil voorleggen of een idee heeft, kan contact opnemen met de CVD Cliëntenraad.

Cliëntvertrouwenspersoon

Jouw vragen, wensen en mogelijkheden als cliënt staan centraal in de diensten van het CVD. Jouw vaste contactpersoon is de begeleider die jou hierbij helpt. Kom je er met de begeleider toch niet helemaal uit? Dan kan je contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon.

Klachtenprocedure

Soms kan het voorkomen dat jij niet helemaal tevreden bent. We horen dat graag. Dan kunnen we samen met jou gaan zoeken naar een oplossing en de kwaliteit van onze diensten samen verder verbeteren. Om moeilijkheden of klachten door te geven kun je gebruik maken van de klachtenprocedure van het CVD.

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening