Cliëntinformatie

Wat het CVD voor iemand kan doen, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag. Die vraag is altijd ons uitgangspunt. Wij sluiten onze dienstverlening daar zoveel mogelijk op aan. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van het CVD is altijd een verwijzing nodig. Dat zal meestal een Wmo indicatie zijn, die afkomstig kan zijn van het Centraal Onthaal loket, het Jongerenloket, de Vraagwijzer of het wijkteam. Bij elke verwijzer kan de voorkeur voor begeleiding door het CVD worden aangegeven.

Snel naar

Algemene cliëntinformatie

Het Centrum Voor Dienstverlening biedt een breed, samenhangend pakket aan diensten op het gebied van Maatschappelijke Opvang, Maatschappelijke Dienstverlening, Vrijwilligerswerk en Mantelzorg.

Training en Participatie

Het trainingsaanbod van het CVD heeft tot doel cliënten te ondersteunen en hen te begeleiden naar passende participatie.

Cliëntenraad

De CVD Cliëntenraad komt op voor de gezamenlijke belangen van CVD cliënten. De Cliëntenraad is altijd op zoek naar versterking. Iemand die belangstelling heeft voor de Cliëntenraad, daar iets wil voorleggen of een idee heeft, kan contact opnemen met de CVD Cliëntenraad.

Cliëntvertrouwenspersoon

De vragen, wensen en mogelijkheden van onze cliënten staan centraal in de dienstverlening van het CVD. Voor de cliënt is zijn/haar begeleider de vaste contactpersoon. Komt de cliënt er met de begeleider toch niet helemaal uit? Dan kan de cliënt contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon.

Klachtenprocedure

Soms kan het voorkomen dat een cliënt niet tevreden is. We horen dat graag. Dan kunnen we samen met de cliënt zoeken naar een oplossing en de kwaliteit van onze dienstverlening verder verbeteren. De cliënt kan voor het uiten van zijn ontevredenheid gebruik maken van de klachtenprocedure van het CVD.

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening