‘Van klinisch verblijf naar zelfstandig wonen: zorg vanuit gedeelde verantwoordelijkheid’

In de regio Rotterdam-Rijnmond werken GGZ-instellingen, WMO-aanbieders en gemeenten al langer samen om cliënten die in een GGZ-kliniek worden opgenomen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun terugkeer naar de thuissituatie. CVD, Antes, Fier, GGZ Delfland, het Leger des Heils, Maaszicht, Pameijer, Perspektief, Timon en de gemeente Rotterdam hebben nu in het convenant ‘Van klinisch verblijf naar zelfstandig wonen: zorg vanuit gedeelde verantwoordelijkheid’ de gezamenlijk afspraken opgeschreven over de manier waarop in deze situaties wordt samengewerkt.

Afgelopen woensdag vond de ondertekening van het convenant plaats bij lunchroom Perron Noord, een pas gestarte locatie van Pameijer in Rotterdam-Noord. Hierbij was ook cliëntenvertegenwoordiging en Ypsilon aanwezig.

Zorg vanuit gedeelde verantwoordelijkheid

Het huidige convenant is een vervolg op in 2018 gemaakte afspraken tussen GGZ Delfland, Pameijer en Antes. Nicole Hermans, voorzitter van het bestuur van Antes: “Al snel kwamen we erachter dat wanneer je echt het verschil wil maken, je het hele domein van GGZ, maatschappelijke opvang en WMO nodig hebt. Door een goede samenwerking tussen al deze partijen krijgt de kwetsbare doelgroep de zorg die zij nodig hebben. Met name in de overgangssituaties waarbij verschillende partijen betrokken zijn, zoals wanneer een client na opname in een kliniek voor zijn verdere herstel naar een beschermde woonvorm verhuist”.

Erik van den Heuvel, voorzitter van de cliëntenraad van Pameijer, benadrukte het centraal stellen van de persoon en diens hulpvraag: welk netwerk heeft de cliënt zelf en hoe kan hij of zij hiervan gebruik maken? Als de cliënt zoveel mogelijk regie heeft over het eigen herstelproces, dan is de kans van slagen van het grootst, aldus Erik.

Mieke de Graaf, belangenbehartiger bij Ypsilon Rotterdam, vertelde hoe ingrijpend de opname van een familielid of naaste in een GGZ-kliniek kan zijn. Niet alleen voor de betrokkene zelf, maar ook voor familie en naasten. Mieke benadrukte daarom het belang van het goed samenwerken door hulpverleners met familie en naasten bij de behandeling en begeleiding. Zodat voorkomen wordt dat zij overmatig worden belast en zij ook daadwerkelijk in staat worden gesteld om tot steun te zijn bij het herstel van hun naaste.

Samenwerken in de praktijk, samenwerken in de wijk (netwerkzorg)
Ook werden ervaringen uit de praktijk gedeeld, want de ondertekening van het convenant is een bekrachtiging van een jarenlange samenwerking. 
Rob van der Laan, behandelaar bij Antes: “Als behandelaar van het GGZ team Feijenoord van Antes verlenen we onder meer behandeling aan cliënten die wonen in de woonlocaties van Pameijer. Om integrale ondersteuning en behandeling aan cliënten te kunnen bieden werken wij samen met de collega’s van Pameijer, we weten elkaar te vinden.

Samen met de client en diens naasten maken we een geïntegreerd plan om de client te ondersteunen in zijn herstel. Vanuit de vragen van de client kijken we met welke partners in de wijk we de ondersteuning rondom de client organiseren zoals de huisarts, welzijn en woningbouwcorporatie. We investeren in deze samenwerkingen en netwerken in de wijk. Deze integrale ondersteuning met de client en diens naasten noemen we netwerkzorg, een belangrijke ontwikkeling voor de ondersteuning van kwetsbare burgers. In Feijenoord en Overschie zijn onlangs de eerste proeftuinen netwerkzorg gestart en de eerste ervaringen zijn positief.

Het officiële moment
Tot slot werd het convenant getekend en werd er afgesloten met een hapje en drankje. Op naar een succesvolle samenwerking!

Elke maand brengen we een andere functie binnen het CVD in beeld. Deze maand Coos Gunneweg over haar werk als teamleider wijkteammedewerkers.

Als oudste in een gezin met een zieke broer die regelmatig in het ziekenhuis te vinden was, wist ik als kind al dat ik voor mensen wilde zorgen. Later zou ik leren dat zorgen voor mensen vooral betekent dat je niet voor ze zorgt, maar dat je ze helpt voor zichzelf te zorgen. Maar goed, het zaadje voor mijn latere werk werd toen al geplant.

‘’Tijdens mijn stage schoolmaatschappelijk werk was ik een soort praatjuf voor de kinderen die daar op school zaten. Ze deelden hun problemen met me, maar ook de mooie dingen in hun leven.’’

Op naar de Sociale Academie
Ik startte een In Service opleiding verpleegkundige A in het Bethelziekenhuis in Delft. Maar mijn een stage in de psychiatrie haalde ik niet. Ik was nog teveel bezig met wie ik zelf nu eigenlijk was als achttienjarig persoontje. En wat ik meemaakte was in combinatie daarmee toen gewoon te heftig. De lerarenopleiding dan misschien? Maar ook dat was ‘m niet. Als een soort autoriteit voor de klas staan, dat voelde voor mij niet goed.

Na lang nadenken koos ik voor de Sociale Academie. Mensen helpen, dat idee. En dat beviel wél meteen. Tijdens mijn stage schoolmaatschappelijk werk was ik een soort praatjuf voor de kinderen die daar op school zaten. Ze deelden hun problemen met me, maar ook de mooie dingen in hun leven.

De cirkel rond
Na tien jaar was het tijd voor wat anders. Iets met collega’s en een teamleider, zo wist ik. Ik heb toen van alles gedaan bij Bureau Jeugdzorg. Van hulpverlener in het crisisinterventieteam tot voorpostfunctionaris en onderzoeker bij het algemeen meldpunt kindermishandeling.

Tot ik werd aangenomen bij het CVD, op mijn 58e, als werkbegeleider schoolmaatschappelijk werk. De cirkel was rond. Ik werkte weer met kinderen op scholen en had inmiddels aardig wat ervaring die ik kon gebruiken. Al gauw werd onze teamleider manager en ik teamleider. Dat vond ik best spannend.

Daarom ben ik toen gaan investeren in de vaardigheden die je als teamleider nodig hebt. Tegelijkertijd leerde ik het ongemak te overwinnen van, net als in mijn jeugd, degene te zijn die een voorbeeldfunctie vervult en met z’n kop boven het maaiveld uitsteekt. Dankzij het vertrouwen van mijn collega’s en de cursus die ik hier heb kunnen volgen bij een heel kundige collega, kwam ik al gauw met genoeg zelfvertrouwen, kennis en ervaring op die plek terecht.

‘’Soms besluiten we de cliënt over te dragen aan de GGZ, omdat blijkt dat de cliënt een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft waar hij last van heeft. Andere keren werken we toe naar een oplossing binnen de bestaande situatie.’’

Dankzij die nieuwe vaardigheden stroomde ik door naar teamleider voor wijkteammedewerkers, wat ik nu doe. Vanuit die rol help ik wijkteammedewerkers bij de uitdagingen waar ze voor staan. Ik werf ze, selecteer ze en zorg dat ze de juiste informatie hebben om hun werk goed te kunnen doen. En één keer in de zes weken vergader ik met de wijkteammedewerkers om te zien wat er goed gaat en wat nog beter kan.

Leuke mensen, creatieve geesten en ruimte voor goede ideeën
Ze noemen me ‘de moeder’. Dat snap ik wel, want ik luister naar ze, sta naast ze waar dat nodig is en spring bij als ze met hele lastige situaties te maken hebben. Bijvoorbeeld als een cliënt agressief of manipulatief is. In zulke gevallen plan ik een zogeheten driegesprek: ik zit dan met de teamleider vanuit de gemeente en de wijkteammedewerker om samen te bedenken wat voor die situatie de beste oplossing voor iedereen is. Soms besluiten we de cliënt over te dragen aan de GGZ, omdat blijkt dat de cliënt een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft waar hij last van heeft. Andere keren werken we toe naar een oplossing binnen de bestaande constructie. We komen er altijd wel uit.

Waarom moeten anderen komen werken bij het CVD? Dat is makkelijk: er werken hier hele leuke mensen, met creatieve geesten, waar ruimte is voor goede ideeën. En dat alles binnen een hele diverse organisatie. Zo hebben we laatst bijvoorbeeld filmpjes gemaakt van schoolmaatschappelijk werkers, zodat kinderen een beetje weten wie ze eventueel voor zich hebben als ze iemand nodig hebben. Dat werkt heel drempelverlagend. Als een collega zo’n idee heeft, is de kans hier groot dat dat binnen korte tijd werkelijkheid is.

Ben je benieuwd welke functies er nog meer zijn bij het CVD? Bekijk dan onze vacatures.

Lees ook:

het interview met Sieb Haagsma

 

Werkt! is een dagbestedingstraject van Stichting Maaszicht en is bedoeld voor jongeren die moeite hebben met het vinden van een baan.

Bij Werkt! doe je werkervaring op, leer je samenwerken en ontdekken wat jouw talenten zijn. Zo werk je aan het versterken van je zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Bij Werkt! kan je op verschillende vlakken ervaring op doen, bijv. fietsen repareren, verhuizingen doen en schilderen.

Heb je interesse hierin? Bespreek het dan met je begeleider, die kan je hiervoor opgeven. Let op: het is niet mogelijk om jezelf op te geven bij WERKT!

Zoek je gordijnen, heb je verf nodig of zoek je een coach voor het opstellen van een ondernemersplan? Wil je leren een sollicitatievideo te maken? Dit is maar een kleine greep uit het aanbod van Stichting ANDERS. Heb je een vraag geef het door aan je begeleider want alleen die kan de hulpvraag indienen bij deze stichting. Stichting Anders gaat op zoek naar ondernemers die kunnen helpen om aan jouw hulpvraag te voldoen.
Dus…heb je een hulpvraag, neem contact op met je begeleider.

Hieronder nog wat algemene tips:

 • Met de KopieID-app van de Rijksoverheid kan je veilig een kopie van je ID maken.
 • Samen sportief in beweging met de Gecombineerde Leefstijl Interventie voor een gezonde leefstijl. Bekijk de flyer
 • Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders in alle woningen verplicht. Op iedere verdieping van een huis waar gewoond wordt, moet minstens één goedgekeurde rookmelder hangen. Ook huurders kunnen deels verantwoordelijk zijn voor de rookmelders, bijvoorbeeld voor volle batterijen. Lees hier wie waar verantwoordelijk voor is.
 • Uittips met de Rotterdampas
  • Met het mooie weer zwemmen in een van de Rotterdamse Zwembaden (met buitenbad)
  • Voor de kids…Net Adventure bij Outdoor Valley. Springen op trampolines die op hoge palen staan met grote netten rondom.
  • Ga deze zomer met korting mee met een van de Snelle Vliet dagtochten. Bezoek de Zaanse Schans, Maastricht of Tropical Zoo.
  • Vind je je ontspanning meer in creatief bezig zijn? Volg dan een van de creaworkshops of proeflessen zoals: pottenbakken, schilderen, mozaïeken etc.

Bekijk de acties op www.rotterdampas.nl of via de Rotterdampas app.

Heb je een laag inkomen? Misschien ontvang je dit jaar een energietoeslag van 800 euro. Die toeslag is speciaal om je hogere energiekosten te kunnen betalen.

Ontving je in januari 2022 een uitkering van de gemeente Rotterdam? Dan hoef je niets te doen. De gemeente heeft het bedrag van 800 euro al op je rekening gestort. Hier heb je een brief over ontvangen.

Zelf de toeslag aanvragen
Had je in januari 2022 een inkomen tot 140% van het sociaal minimuminkomen? Dan kun je de energietoeslag van 800 euro zelf aanvragen. Lees eerst alle voorwaarden op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/energietoeslag/

Al 6 jaar brengt het CVD een budgetreceptenkalender uit. Een handige kalender om je afspraken in op te schrijven. Met daarbij heerlijke, gezonde en goedkope recepten. We zijn al weer druk van start met de voorbereiding voor de kalender van 2023. Heb jij een favoriet recept dat niet te duur is? Laat anderen meegenieten en stuur jouw recept naar

Wil jij je ontwikkelen en je plek op de arbeidsmarkt versterken? Kijk dan of je in aanmerking komt voor de STAP-budget subsidie.

Je kunt per kalenderjaar maximaal één STAP-opleiding doen waarvoor je maximaal 1.000 euro STAP-budget subsidie toegekend kunt krijgen. De subsidie is dit jaar in vijf tijdvakken verdeeld. Het volgende aanvraagtijdvak opent op vrijdag 1 juli 2022 om 10.00 uur en loopt tot 31 augustus. Maar, wees er snel tijd bij, want op=op!

Benieuwd of er een leuke opleiding voor je tussen zit? Ga dan naar https://www.stap-budget.nl/opleidingen

 

De eerste herstelacademies in Rotterdam zijn gestart. In Rotterdam West en in IJsselmonde.

In Delfshaven is het team ervaringsdeskundigen verantwoordelijk voor de Herstelacademie. Het team heeft een gevarieerd programma samengesteld: van ‘peer support’ tot creatieve activiteiten, van sport & bewegen tot psycho-educatie & herstelregie. Allemaal manieren om te werken aan herstel.
Er zijn ook afspraken gemaakt voor werkbezoeken aan onder meer de Voedseltuin Rotterdam en Galerie Atelier Herenplaats van Pameijer. Herstelacademie Delfshaven zoekt nog ervaringsdeskundigen. Iets voor jou? Bekijk de vacature ervaringsdeskundige

De eerste bevindingen van deelnemers zijn positief: “hier voel ik mij thuis!” 

Deelname aan de herstelacademie is zonder wachttijd, kosteloos en zonder doorverwijzing. Wil je deelnemen aan een van de herstelacademies? Meld je dan aan bij:

IJsselmonde

Huis van de Wijk de Grote Hagen
Grote Hagen 92
3078 RC Rotterdam

Spangen
Huis van de wijk Westervolkshuis
Op woensdag en vrijdag kan je gewoon binnenlopen en kennismaken.
Je kan ook mailen naar;

Sieb Haagsma over zijn werk als ambulant begeleider.

Ooit was ik tuinman. Ik tekende tuinen en legde ze aan. Daarnaast deed ik wat vrijwilligerswerk bij een buurthuis gericht op jongeren met een Turkse achtergrond. Ik maakte samen eten met ze, dacht met ze mee over het buurthuis en deed klusjes voor ze. En als ze het moeilijk hadden, thuis bijvoorbeeld, konden ze ook bij mij terecht. Dat ik een aantal jaar later zou besluiten om voor de rest van mijn leven alleen nog maar dat soort werk te doen, wist ik toen nog niet.

Een reis naar een nieuwe bestemming

Maar mijn rug trok het zware werk als tuinman niet meer. Ik besloot een jaartje te gaan reizen door Zuid-Amerika. Tijdens die reis dacht ik nog vaak terug aan mijn werk bij dat buurthuis en realiseerde ik me hoe fijn ik het vond om mensen vooruit te helpen. Teruggekomen in Nederland besloot een vriendin van me de opleiding Sociaal Werk te gaan doen. Ik hakte de knoop door: dat ging ik ook maar eens proberen. Zodra ik begon wist ik dat het iets voor mij was. In 1989 was ik klaar met die opleiding en heb ik allerlei verschillende dingen gedaan op het gebied van sociaal werk. Vooral voor vluchtelingen, en dan in het bijzonder voor alleenstaande, minderjarige asielzoekers. Een hele kwetsbare doelgroep. Ik hielp ze met hun eerste stappen, bijvoorbeeld met het uitleggen van hoe het openbaar vervoer in Nederland werkt. Maar ook met de dagelijkse dingen, zoals elke dag op tijd naar school gaan.

Terug bij het CVD, op bezoek bij mensen thuis

Na een lange omweg via begeleider, naar teamleider, naar trainer, naar beleidsmedewerker, via het CVD naar het project Zwanger en Verslaafd, kwam ik zeven jaar geleden opnieuw bij het CVD terecht als ambulant begeleider.

‘’De grote uitdaging van mijn baan is dat ik me aanpas op de persoon die ik help. De één maakt kleine stapjes, de ander grote stappen.’’

Wat ik daar doe? Ik bezoek cliënten met als doel weer volledig zelfstandig te kunnen wonen. Denk aan mensen met schulden, een verslaving, psychische problemen of een extreme verzamelgewoonte. Soms zijn ze een tijd dakloos geweest en zetten ze hun eerste stappen terug de samenleving in. Andere keren gaat het om iemand die al tientallen jaren verslaafd is, maar wel op zichzelf woont en een baan heeft. De grote uitdaging van mijn baan is dat ik me aanpas op de persoon die ik help. De één maakt kleine stapjes, de ander grote stappen. De één valt terug in een verslaving en heeft daar mijn hulp bij nodig, de ander opent zijn post niet of kan niet verstandig met z’n geld omgaan. Daarom is het goed dat ik bij ze thuis kom, want dan zie ik hoe het met iemand gaat. Of iemand z’n zaken bijhoudt en een beetje voor zichzelf en zijn huis zorgt.

Kletsen, een compliment en met elkaar lachen

Alles begint natuurlijk met praten. Hoe was je week? Wat gaat er goed? Wat lukt er niet? Waar kan ik bij helpen? Vanaf daar kan ik kijken wat ik kan doen. En wat de cliënt zelf kan doen. Want door het zelf te doen, komt hij ook sneller bij het einddoel: volledig zelfstandig wonen.

‘’Iemand die verslaafd is bijvoorbeeld, durft niet altijd eerlijk te zijn over zijn gebruik.’’

Wat er goed gaat, probeer ik zoveel mogelijk te benadrukken. Want door de jaren heen heb ik geleerd hoe groot de kracht van een compliment is. Voorbeeld. Ik kan een cliënt motiveren om zijn huis schoon te maken door daar allerlei voordelen bij te noemen. Maar als ik binnenkom en ik zie dat zijn tafel schoon is en zeg ‘’je bent goed bezig, netjes die tafel’’, dan is de kans veel groter dat ik ‘m in beweging krijg. Een andere ‘truc’ die goed werkt is humor. Daar breek ik het ijs mee, waardoor ik een relatie met iemand kan opbouwen. Dat is belangrijk, want als iemand je vertrouwt, dan krijg je veel meer voor elkaar. Iemand die verslaafd is bijvoorbeeld, durft niet altijd eerlijk te zijn over zijn gebruik.

Aan een cliënt waarmee ik nu al een flink aantal jaar werk, zie ik hoe belangrijk dat is. Hij leidt twee levens: overdag is hij een goede werknemer en zodra hij thuiskomt is hij verslaafd. Het ritme helpt hem zijn verslaving binnen de perken te houden. Maar binnenkort gaat hij met pensioen. Wat dan? Omdat we daar goed over kunnen praten en hij vanuit dat vertrouwen soms iets van me aanneemt, kunnen we een plan maken voor een nieuwe dagbesteding straks. Of dat het tijd is om toch nog eens te proberen zijn verslaving aan te pakken.