Elke maand brengen we een andere functie binnen het CVD in beeld. Deze maand Nikki van der Steen over haar werk als administratief medewerker.

Mijn moeder werkte bij het CVD als maatschappelijk werkster, dus iets voor andere mensen betekenen heb ik al vroeg meegekregen. Ik was klaar met mijn opleiding en zocht werk. Bij het CVD zochten ze op dat moment een administratieve kracht voor de ICT afdeling. Al snel bleek het meer te gaan om helpdeskmedewerker ter ondersteuning van de ICT afdeling. Dit was erg leerzaam!

In 2015 veranderde er veel door de invoering van de Wmo, het stedelijk werk verplaatste zich naar de gebiedsteams. Hierdoor gingen teams anders werken. Om de gebiedsteams te ondersteunen werd het Administratief Team Uitvoerend (ATU) in het leven geroepen. Ik was wel toe aan een nieuwe uitdaging en ik werd gevraagd om het team te komen versterken.

Bij de start merkte je dat iedereen zoekend was om de functies en werkwijze vorm te geven; inmiddels is het een geoliede machine. Ons team ondersteunt voornamelijk de ambulant begeleiders in hun administratieve werk, zoals het dossier van de cliënt op orde brengen door het inhangen van documenten, woningcontracten, arrangementen en toestemmingsverklaringen. Maar ook het verwerken van mutaties als een cliënt overgaat van de ene locatie naar een andere locatie of als er een wisseling is in de begeleiding.

Onderaanbestedingen
We verzorgen ook de administratie rond de onderaanbestedingen. Denk aan de dagbestedingen van cliënten. Zij kunnen intern bij het CVD een dagbesteding doen, zoals de computercursus, maar ook bij een externe partij. Dit moet goed geregistreerd worden in verband met de financiële verantwoordingen. Het aanvragen van huishoudelijke ondersteuning is ook een belangrijk onderdeel. Als de onderaanbesteding verloopt, sturen we een mail naar de begeleider om een formulier in te vullen. We schakelen hier snel in om te voorkomen dat er een gat valt en de cliënt bijvoorbeeld tijdelijk geen huishoudelijke ondersteuning meer heeft, terwijl dit wel noodzakelijk is.

Wat leuk is aan mijn werk? Ik vind het fijn dat ik op de achtergrond toch nog iets voor iemand kan betekenen. Direct ter ondersteuning voor collega’s, zodat zij snel aan de slag kunnen en indirect ook dat een en ander goed en soepel verloopt voor de cliënt.

Waarom moet iemand bij het CVD werken? Werken bij het CVD is werken met leuke collega’s. Ik vind het vooral belangrijk dat het een organisatie is die zich inzet voor kwetsbare mensen en zo iets betekent voor samenleving. Het CVD doet dat heel goed! Het is mooi om te zien hoe betrokken de begeleiders zijn bij hun cliënten.

Ben je benieuwd welke functies er nog meer zijn bij het CVD? Bekijk dan onze vacatures.

Lees ook:

 het interview met Sieb Haagsma

het interview met Coos Gunneweg

het interview met Ibo Murat

Woensdag 17 augustus bezocht een journalist van het AD het respijthuis. Dit artikel is het mooie resultaat van dat bezoek:

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een verblijf in het respijthuis? Bezoek dan de website van Wende Rotterdam

Elke maand brengen we een andere functie binnen het CVD in beeld. Deze maand Ibo Murat over zijn werk als cliëntmanager.

Als kind groeide ik, Ibo Murat, op in een arm gezin. Het was niet altijd makkelijk, financieel gezien. Daarom ben ik toen een financiële opleiding gaan doen. Maar ja, dat bleek helemaal niets voor mij. Wat ik wel wilde? Mensen helpen. Dat wist ik omdat ik daar als kind al mee bezig was. Mijn gezin had dat nodig en ik was nu eenmaal de oudste en dus de persoon die de zorg op zich nam.

Dat wilde ik voortzetten. Ik wilde iets voor mensen betekenen. Dus ben ik overgestapt naar de opleiding Social Work aan de Hogeschool Rotterdam. Die heb ik in één keer afgerond, met als uitstroomprofiel Welzijn en Samenleving. Dat ging bijzonder goed, deels omdat ik al levenservaring had rond dat vak. En ik was gedreven: wat ik voor mijn gezin betekende, dat wilde ik ook voor anderen betekenen.

Tijdens mijn stage in Rotterdam Noord was ik ambulant begeleider bij het CVD, bij cliënten aan huis. Ik bleef bij het CVD werken, deed er ook mijn afstudeerstage en maakte in september vorig jaar de overstap naar het hoofdkantoor als cliëntmanager. Ik had behoefte aan meer, ondanks de extra dagtaken die ik op me nam.

“Ik ben doelgericht en wil graag zien dat een cliënt stappen maakt. Door de helikopterview in mijn nieuwe functie valt dat meer op, dan toen ik maatschappelijk werker was.”

Een rijk palet aan taken, door alle afdelingen heen
Nu, als cliëntmanager bij team RIK (Regie, Indicatie, Kwaliteit), heb ik meer verantwoordelijkheden. Denk aan het laten in- en doorstromen van mensen die bij ons terechtkomen, waarbij ik coördineer. Verder hou ik de voortgang van cliënten in de gaten. Zowel de ambulante cliënten als de cliënten binnen onze voorzieningen, zoals de nachtopvang en onze locaties voor begeleid wonen. Wat ik dan bijvoorbeeld doe? Stel dat de begeleider van een cliënt zegt dat hij klaar is om zelfstandig te gaan wonen, dan check ik op basis van de verslagen van die begeleider of dat inderdaad een goede inschatting is. Zo ja, dan kom ik in actie: ik vraag een urgentie voor de cliënt aan, zodat hij voorrang krijgt bij de toewijzing van een huis. En bij de gemeente vragen we een nieuwe indicatie aan, zodat we hem begeleiding kunnen blijven bieden.

“Ik blijf betrokken bij die cliënt. Ik ‘’volg’’ hem. Totdat ik het signaal van de begeleider krijg dat hij klaar is om zelfstandig te gaan wonen.”

Wat ik verder doe is het voeren van zogeheten verhelderingsgesprekken die duidelijkheid moeten geven over wat iemand die bij ons binnenkomt bij de nachtopvang, precies nodig heeft. Dat doen we samen met iemand van de gemeente. Hoe gaat het met je? Wat heb je meegemaakt? Dat soort vragen stellen we dan en daar maken we een verslag van. Zo kan de begeleider met de juiste aanpak aan de slag.

Dankbaar werk én leuke collega’s

Kortom, wij de cliëntmanagers, kennen vaak alle routes die kunnen leiden tot de beste plek voor een cliënt. Als een traject met een cliënt dan niet zo lekker gaat, kunnen we zowel interne als externe partijen weer verder helpen met ons advies, en zo de cliënt verder helpen in zijn proces.

Wat me heel blij maakt in mijn werk? Als iemand enorme vooruitgang boekt. Iemand komt binnen bij de nachtopvang, dakloos, met schulden en een verslaving. Als ik voor hem of haar dan een plek heb in begeleid wonen en later van de begeleider hoor dat hij klaar is om de stap richting zelfstandig wonen te gaan maken, dan denk ik: yes, dat is goed gegaan, daar heeft iemand z’n leven weer op de rit. En verder heb ik onwijs leuke collega’s en doe ik van alles, met allerlei partijen. Dat maakt het werk afwisselend, leuk om te doen en bovendien erg dankbaar.

Ben je benieuwd welke functies er nog meer zijn bij het CVD? Bekijk dan onze vacatures.

Lees ook:

het interview met Sieb Haagsma

het interview met Coos Gunneweg

‘Van klinisch verblijf naar zelfstandig wonen: zorg vanuit gedeelde verantwoordelijkheid’

In de regio Rotterdam-Rijnmond werken GGZ-instellingen, WMO-aanbieders en gemeenten al langer samen om cliënten die in een GGZ-kliniek worden opgenomen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun terugkeer naar de thuissituatie. CVD, Antes, Fier, GGZ Delfland, het Leger des Heils, Maaszicht, Pameijer, Perspektief, Timon en de gemeente Rotterdam hebben nu in het convenant ‘Van klinisch verblijf naar zelfstandig wonen: zorg vanuit gedeelde verantwoordelijkheid’ de gezamenlijk afspraken opgeschreven over de manier waarop in deze situaties wordt samengewerkt.

Afgelopen woensdag vond de ondertekening van het convenant plaats bij lunchroom Perron Noord, een pas gestarte locatie van Pameijer in Rotterdam-Noord. Hierbij was ook cliëntenvertegenwoordiging en Ypsilon aanwezig.

Zorg vanuit gedeelde verantwoordelijkheid

Het huidige convenant is een vervolg op in 2018 gemaakte afspraken tussen GGZ Delfland, Pameijer en Antes. Nicole Hermans, voorzitter van het bestuur van Antes: “Al snel kwamen we erachter dat wanneer je echt het verschil wil maken, je het hele domein van GGZ, maatschappelijke opvang en WMO nodig hebt. Door een goede samenwerking tussen al deze partijen krijgt de kwetsbare doelgroep de zorg die zij nodig hebben. Met name in de overgangssituaties waarbij verschillende partijen betrokken zijn, zoals wanneer een client na opname in een kliniek voor zijn verdere herstel naar een beschermde woonvorm verhuist”.

Erik van den Heuvel, voorzitter van de cliëntenraad van Pameijer, benadrukte het centraal stellen van de persoon en diens hulpvraag: welk netwerk heeft de cliënt zelf en hoe kan hij of zij hiervan gebruik maken? Als de cliënt zoveel mogelijk regie heeft over het eigen herstelproces, dan is de kans van slagen van het grootst, aldus Erik.

Mieke de Graaf, belangenbehartiger bij Ypsilon Rotterdam, vertelde hoe ingrijpend de opname van een familielid of naaste in een GGZ-kliniek kan zijn. Niet alleen voor de betrokkene zelf, maar ook voor familie en naasten. Mieke benadrukte daarom het belang van het goed samenwerken door hulpverleners met familie en naasten bij de behandeling en begeleiding. Zodat voorkomen wordt dat zij overmatig worden belast en zij ook daadwerkelijk in staat worden gesteld om tot steun te zijn bij het herstel van hun naaste.

Samenwerken in de praktijk, samenwerken in de wijk (netwerkzorg)
Ook werden ervaringen uit de praktijk gedeeld, want de ondertekening van het convenant is een bekrachtiging van een jarenlange samenwerking. 
Rob van der Laan, behandelaar bij Antes: “Als behandelaar van het GGZ team Feijenoord van Antes verlenen we onder meer behandeling aan cliënten die wonen in de woonlocaties van Pameijer. Om integrale ondersteuning en behandeling aan cliënten te kunnen bieden werken wij samen met de collega’s van Pameijer, we weten elkaar te vinden.

Samen met de client en diens naasten maken we een geïntegreerd plan om de client te ondersteunen in zijn herstel. Vanuit de vragen van de client kijken we met welke partners in de wijk we de ondersteuning rondom de client organiseren zoals de huisarts, welzijn en woningbouwcorporatie. We investeren in deze samenwerkingen en netwerken in de wijk. Deze integrale ondersteuning met de client en diens naasten noemen we netwerkzorg, een belangrijke ontwikkeling voor de ondersteuning van kwetsbare burgers. In Feijenoord en Overschie zijn onlangs de eerste proeftuinen netwerkzorg gestart en de eerste ervaringen zijn positief.

Het officiële moment
Tot slot werd het convenant getekend en werd er afgesloten met een hapje en drankje. Op naar een succesvolle samenwerking!

Elke maand brengen we een andere functie binnen het CVD in beeld. Deze maand Coos Gunneweg over haar werk als teamleider wijkteammedewerkers.

Als oudste in een gezin met een zieke broer die regelmatig in het ziekenhuis te vinden was, wist ik als kind al dat ik voor mensen wilde zorgen. Later zou ik leren dat zorgen voor mensen vooral betekent dat je niet voor ze zorgt, maar dat je ze helpt voor zichzelf te zorgen. Maar goed, het zaadje voor mijn latere werk werd toen al geplant.

‘’Tijdens mijn stage schoolmaatschappelijk werk was ik een soort praatjuf voor de kinderen die daar op school zaten. Ze deelden hun problemen met me, maar ook de mooie dingen in hun leven.’’

Op naar de Sociale Academie
Ik startte een In Service opleiding verpleegkundige A in het Bethelziekenhuis in Delft. Maar mijn een stage in de psychiatrie haalde ik niet. Ik was nog teveel bezig met wie ik zelf nu eigenlijk was als achttienjarig persoontje. En wat ik meemaakte was in combinatie daarmee toen gewoon te heftig. De lerarenopleiding dan misschien? Maar ook dat was ‘m niet. Als een soort autoriteit voor de klas staan, dat voelde voor mij niet goed.

Na lang nadenken koos ik voor de Sociale Academie. Mensen helpen, dat idee. En dat beviel wél meteen. Tijdens mijn stage schoolmaatschappelijk werk was ik een soort praatjuf voor de kinderen die daar op school zaten. Ze deelden hun problemen met me, maar ook de mooie dingen in hun leven.

De cirkel rond
Na tien jaar was het tijd voor wat anders. Iets met collega’s en een teamleider, zo wist ik. Ik heb toen van alles gedaan bij Bureau Jeugdzorg. Van hulpverlener in het crisisinterventieteam tot voorpostfunctionaris en onderzoeker bij het algemeen meldpunt kindermishandeling.

Tot ik werd aangenomen bij het CVD, op mijn 58e, als werkbegeleider schoolmaatschappelijk werk. De cirkel was rond. Ik werkte weer met kinderen op scholen en had inmiddels aardig wat ervaring die ik kon gebruiken. Al gauw werd onze teamleider manager en ik teamleider. Dat vond ik best spannend.

Daarom ben ik toen gaan investeren in de vaardigheden die je als teamleider nodig hebt. Tegelijkertijd leerde ik het ongemak te overwinnen van, net als in mijn jeugd, degene te zijn die een voorbeeldfunctie vervult en met z’n kop boven het maaiveld uitsteekt. Dankzij het vertrouwen van mijn collega’s en de cursus die ik hier heb kunnen volgen bij een heel kundige collega, kwam ik al gauw met genoeg zelfvertrouwen, kennis en ervaring op die plek terecht.

‘’Soms besluiten we de cliënt over te dragen aan de GGZ, omdat blijkt dat de cliënt een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft waar hij last van heeft. Andere keren werken we toe naar een oplossing binnen de bestaande situatie.’’

Dankzij die nieuwe vaardigheden stroomde ik door naar teamleider voor wijkteammedewerkers, wat ik nu doe. Vanuit die rol help ik wijkteammedewerkers bij de uitdagingen waar ze voor staan. Ik werf ze, selecteer ze en zorg dat ze de juiste informatie hebben om hun werk goed te kunnen doen. En één keer in de zes weken vergader ik met de wijkteammedewerkers om te zien wat er goed gaat en wat nog beter kan.

Leuke mensen, creatieve geesten en ruimte voor goede ideeën
Ze noemen me ‘de moeder’. Dat snap ik wel, want ik luister naar ze, sta naast ze waar dat nodig is en spring bij als ze met hele lastige situaties te maken hebben. Bijvoorbeeld als een cliënt agressief of manipulatief is. In zulke gevallen plan ik een zogeheten driegesprek: ik zit dan met de teamleider vanuit de gemeente en de wijkteammedewerker om samen te bedenken wat voor die situatie de beste oplossing voor iedereen is. Soms besluiten we de cliënt over te dragen aan de GGZ, omdat blijkt dat de cliënt een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft waar hij last van heeft. Andere keren werken we toe naar een oplossing binnen de bestaande constructie. We komen er altijd wel uit.

Waarom moeten anderen komen werken bij het CVD? Dat is makkelijk: er werken hier hele leuke mensen, met creatieve geesten, waar ruimte is voor goede ideeën. En dat alles binnen een hele diverse organisatie. Zo hebben we laatst bijvoorbeeld filmpjes gemaakt van schoolmaatschappelijk werkers, zodat kinderen een beetje weten wie ze eventueel voor zich hebben als ze iemand nodig hebben. Dat werkt heel drempelverlagend. Als een collega zo’n idee heeft, is de kans hier groot dat dat binnen korte tijd werkelijkheid is.

Ben je benieuwd welke functies er nog meer zijn bij het CVD? Bekijk dan onze vacatures.

Lees ook:

het interview met Sieb Haagsma

 

Werkt! is een dagbestedingstraject van Stichting Maaszicht en is bedoeld voor jongeren die moeite hebben met het vinden van een baan.

Bij Werkt! doe je werkervaring op, leer je samenwerken en ontdekken wat jouw talenten zijn. Zo werk je aan het versterken van je zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Bij Werkt! kan je op verschillende vlakken ervaring op doen, bijv. fietsen repareren, verhuizingen doen en schilderen.

Heb je interesse hierin? Bespreek het dan met je begeleider, die kan je hiervoor opgeven. Let op: het is niet mogelijk om jezelf op te geven bij WERKT!

Zoek je gordijnen, heb je verf nodig of zoek je een coach voor het opstellen van een ondernemersplan? Wil je leren een sollicitatievideo te maken? Dit is maar een kleine greep uit het aanbod van Stichting ANDERS. Heb je een vraag geef het door aan je begeleider want alleen die kan de hulpvraag indienen bij deze stichting. Stichting Anders gaat op zoek naar ondernemers die kunnen helpen om aan jouw hulpvraag te voldoen.
Dus…heb je een hulpvraag, neem contact op met je begeleider.

Hieronder nog wat algemene tips:

 • Met de KopieID-app van de Rijksoverheid kan je veilig een kopie van je ID maken.
 • Samen sportief in beweging met de Gecombineerde Leefstijl Interventie voor een gezonde leefstijl. Bekijk de flyer
 • Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders in alle woningen verplicht. Op iedere verdieping van een huis waar gewoond wordt, moet minstens één goedgekeurde rookmelder hangen. Ook huurders kunnen deels verantwoordelijk zijn voor de rookmelders, bijvoorbeeld voor volle batterijen. Lees hier wie waar verantwoordelijk voor is.
 • Uittips met de Rotterdampas
  • Met het mooie weer zwemmen in een van de Rotterdamse Zwembaden (met buitenbad)
  • Voor de kids…Net Adventure bij Outdoor Valley. Springen op trampolines die op hoge palen staan met grote netten rondom.
  • Ga deze zomer met korting mee met een van de Snelle Vliet dagtochten. Bezoek de Zaanse Schans, Maastricht of Tropical Zoo.
  • Vind je je ontspanning meer in creatief bezig zijn? Volg dan een van de creaworkshops of proeflessen zoals: pottenbakken, schilderen, mozaïeken etc.

Bekijk de acties op www.rotterdampas.nl of via de Rotterdampas app.

Heb je een laag inkomen? Misschien ontvang je dit jaar een energietoeslag van 800 euro. Die toeslag is speciaal om je hogere energiekosten te kunnen betalen.

Ontving je in januari 2022 een uitkering van de gemeente Rotterdam? Dan hoef je niets te doen. De gemeente heeft het bedrag van 800 euro al op je rekening gestort. Hier heb je een brief over ontvangen.

Zelf de toeslag aanvragen
Had je in januari 2022 een inkomen tot 140% van het sociaal minimuminkomen? Dan kun je de energietoeslag van 800 euro zelf aanvragen. Lees eerst alle voorwaarden op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/energietoeslag/

Al 6 jaar brengt het CVD een budgetreceptenkalender uit. Een handige kalender om je afspraken in op te schrijven. Met daarbij heerlijke, gezonde en goedkope recepten. We zijn al weer druk van start met de voorbereiding voor de kalender van 2023. Heb jij een favoriet recept dat niet te duur is? Laat anderen meegenieten en stuur jouw recept naar