Ervaar wat een jonge mantelzorger beweegt

Donderdagmiddag 20 juni organiseert het CVD een stedelijke mantelzorgbijeenkomst voor professionals in zorg, welzijn en onderwijs. Naast de voorstelling De Mantelzorgmonologen kunt u in een workshop Samenspel met Mantelzorg ervaren wat jonge mantelzorgers meemaken en wensen.

Belangrijke eyeopeners zijn onder meer dat kinderen en jongeren die structureel voor een familielid zorgen, vooral als ‘gewone’ jongere willen worden gezien. Geen uitvergroting van wat zij allemaal extra doen, maar serieuze aandacht op het moment dat ze in de knel dreigen te komen en daar aandacht voor vragen, vertelt workshopleider Wietske Dekkers van Cedertrainingen. ‘Als een kind of een jongere om een vorm van ‘respijt’ vraagt, is het vaak niet handig om opnieuw in discussie te gaan, maar wel om praktisch mee te denken. Op het juiste moment serieus genomen worden, is de wens van veel jonge mantelzorgers’, volgens Dekkers. Lastig voor derden om hier op een goede manier op in te spelen en daarom zo goed om hier als professional kennis van te nemen.

Naast de workshop vanuit het perspectief van jonge mantelzorgers kunt u tijdens deze mantelzorgbijeenkomst ook kiezen voor een workshop over werkende of oudere mantelzorgers. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Informatie en aanmelden:  stedelijke mantelzorgbijeenkomst


Stedelijke Mantelzorgbijeenkomst, 20 juni van 13.00 tot 18.00 uur in De Nieuwe Poort (Groothandelsgebouw), Weena 711, 3013 AM Rotterdam.

Mantelzorg Schijf van Vijf als wegwijzer

In elke editie van het MantelzorgJournaal belichten we één van de vijf hoofdthema’s van de Mantelzorg Schijf van Vijf. Deze keer is dat ‘Informatie en advies’. In de digitale databank van de Schijf van Vijf op cvd.nl vindt u onder dit thema vier categorieën: Belangenbehartiging, Online regelen, Praktische hulp en advies en Vervoer.

Bij elkaar staan hier maar liefst 167 verwijzingen naar Rotterdamse organisaties en ondernemingen die de mantelzorger praktisch ondersteunen en (helpen) ontlasten. Door vervolgens in de linker kolom te filteren op een van deze vier categorieën en een deelgebied, krijgt u specifieke informatie. Zo blijkt dat er op het gebied van praktische hulp en advies in elk van de veertien stadsgebieden ruim twintig adressen zijn waar een mantelzorger terecht kan. Bent u als professional in gesprek met iemand die mantelzorg verleent, dan is het waardevol als u hem of haar attendeert op deze informatie en zoekmogelijkheden. Hoewel de Mantelzorg Schijf van Vijf in eerste instantie is opgezet om zorgprofessionals van dienst te zijn, is deze digitale databank voor alle Rotterdammers toegankelijk en raadpleegbaar.

Digitaal en papier
Naast de digitale Schijf van Vijf bestaat er ook een papieren versie. Dit is een ronde kartonnen kaart met daarop de vijf hoofdthema’s als taartpunten afgebeeld en daarin de verschillende thema’s. Deze papieren schijf is te gebruiken als handvat om in gesprek met een mantelzorger te onderzoeken waar de behoefte ligt.

 


Laat het ons weten
Kent u een organisatie waarvan u vindt dat deze een vermelding op de Mantelzorg Schijf van Vijf verdient, of wilt u de papieren versie van de Mantelzorg Schijf van Vijf bestellen, specifiek voor uw werkgebied, neem dan contact op via redactie.mantelzorgjournaal@cvd.nl.

Signaleren via Kennisbank CVD

Veel professionals vinden het plezierig om handvatten te hebben hoe zij jonge mantelzorgers kunnen signaleren. Of een kind of jongere duidelijke signalen vertoont, is natuurlijk sterk afhankelijk van de situatie thuis en hoe het kind met de situatie omgaat.

Op de website van het CVD vindt u onder de kop Mantelzorg in de Kennisbank veel informatie waaronder signaleringskaarten en factoren die een jonge mantelzorger en het gezin in balans kunnen houden. Tevens treft u in de Kennisbank een overzicht aan van de contactpersonen voor jonge mantelzorgers per gebied.

De informatie van de CVD-Kennisbank kunt u gratis downloaden.

 

Focus op jonge mantelzorgers

Deze tweede editie van het MantelzorgJournaal is gericht op jonge mantelzorgers. De week van 3 tot en met 9 juni is immers de landelijke Week van de Jonge Mantelzorger.

Deze groep zorgers, kinderen en jongeren tot en met 24 jaar van wie we vaak niet weten of herkennen dat ze al op jonge leeftijd zorgtaken op hun schouders nemen, verdient onze professionele aandacht. Tegelijk is het belangrijk dat jonge mantelzorgers zelf meer inzicht en kennis over hun ‘vanzelfsprekend gegroeide situatie’ opdoen en leren op te komen voor hun eigen welzijn.

Vorig jaar presenteerde de Kinderombudsman het rapport Hoor je mij wel? met daarin aanbevelingen van kinderen en jongeren die ervaringsdeskundig zijn. Hoe verschillend hun persoonlijke situaties en verhalen ook zijn, de gemeenschappelijke deler is dat zij allen beter gehoord willen worden om zo de steun te krijgen die zij hard nodig hebben. Hoog tijd dat we ook in Rotterdam meer aandacht schenken aan de jonge mantelzorgers!


Volgende edities van het MantelzorgJournaal verschijnen in de eerste week van september en november 2019. Heeft u kopij, tips of opmerkingen, mail dan naar redactie.mantelzorgjournaal@cvd.nl.

Mail dit MantelzorgJournaal gerust door aan uw collega’s! Willen zij deze nieuwsbrief direct ontvangen, dan kunnen zij zich hier inschrijven.

Spreekuur voor jonge mantelzorgers

Kinderen en jongeren tot 24 jaar die zorgtaken verrichten, kunnen met hun vragen en zorgen wekelijks terecht bij Pit 010 in IJsselmonde. Iedere woensdag houdt men daar spreekuur voor jonge mantelzorgers uit heel Rotterdam. Het spreekuur is een initiatief van Zayana Olijfveld en loopt in ieder geval tot januari 2020.

‘Kinderen kunnen hier komen met en zonder toestemming van hun ouders of verzorgers. In het eerste geval tekenen de ouders een toestemmingsformulier. Zijn de ouders niet op de hoogte dan is dat geen probleem, maar wijzen wij de jonge mantelzorger wel op onze meldcodeplicht’, vertelt Olijfveld. ‘Soms heeft een kind of jongere genoeg aan één gesprek maar het kan ook gaan om meerdere gesprekken.’


Gratis inloopspreekuur op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 18.30 uur in Huis van de Wijk De Focus, Oude Watering 324, 3077 RE Rotterdam. Informatie: Zayana Olijfveld, z.olijfveld@pit010.nl, 06 40517666 of pit010.nl.

Cursus- en trainingsaanbod voor professionals, editie 2

Avant Sanare

Masterclass opsporen van jonge mantelzorgers

Kosten: geen

Duur: 2,5 uur per dag

Masterclass voor beroepskrachten. U leert jonge mantelzorgers herkennen, leren hoe u ze kunt ondersteunen, welke verwijsmogelijkheden er zijn en gesprekstechnieken om mantelzorg bespreekbaar te maken met kinderen of jongeren en hun ouders/verzorgers. De masterclass wordt gegeven door een pedagoog die gespecialiseerd is in jonge mantelzorgers. Avant Sanare is het centrum voor blijvende gedragsverandering en mentale gezondheid.

Informatie en aanmelden: avantsanare.nl


Avant Sanare

Profiel studerende mantelzorgers

Kosten: € 850

Duur: 2 dagdelen

Een expertiseprogramma voor beroepskrachten in het hoger onderwijs. U leert aan de hand van een signaleringskaart wie jonge mantelzorgers zijn, waar ze tegenaan lopen en hoe u ze kunt herkennen. Ook worden verwijsmogelijkheden besproken.

Informatie en aanmelden: avantsanare.nl


CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Workshop Jonge mantelzorgers onder de loep (2 juli)

Kosten: geen

Duur: 3 uur

Één op de acht jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Dit betekent dat zij in iedere schoolklas of groep aanwezig zijn. Wie zijn die jonge mantelzorgers? Hoe herkent u ze? Op welke manier(en) kunt u hen het beste ondersteunen?

Informatie en aanmelden: jonge mantelzorgers


CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Mantelzorg(ers) beter begrijpen (8 en 15 juli)

Kosten: geen

Duur: 2,5 uur per dag

Sinds de invoering van de WMO in 2015 wordt er een toenemend beroep gedaan op het eigen netwerk van mensen als er sprake is van ziekte. Mantelzorgers proberen hier gehoor aan te geven, maar lopen risico op overbelasting. Kunnen zij hun eigen grens bewaken? Zijn zij voldoende op de hoogte van mogelijke ondersteuning? Na deze training van twee dagdelen gaat u met vertrouwen in gesprek met mantelzorgers en kunt u hen helpen een gezonde balans te houden of te vinden. Deze training is geaccrediteerd bij het Registerplein en het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&Vn).

Informatie en aanmelden: mantelzorgers beter begrijpen


CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Discussiebijeenkomst: Zorgeloos zorgen? (29 juli)

Kosten: geen

Duur: 2,5 uur

Goede samenwerking tussen informele zorgers en professionele hulpverleners is wenselijk, maar nog niet vanzelfsprekend. Hoe kunt u die samenwerking verbeteren? Aan de hand van stellingen gaat u op een speelse manier met de andere deelnemers in discussie. U ervaart wat u van elkaar kunt verwachten en ontwikkelt meer begrip voor elkaars mogelijkheden en grenzen. De discussiebijeenkomst is zowel voor professionals in zorg en welzijn als voor maatjes, zorgvrijwilligers, coördinatoren, projectleiders en mantelzorgers.

Informatie en aanmelden: Zorgeloos zorgen


Biedt uw organisatie trainingen of cursussen voor professionals, laat het weten aan redactie.mantelzorgjournaal@cvd.nl

Even vrijaf bij Tante Joy

Twee van de drie kinderen van patiënten met een psychiatrische aandoening ontwikkelen later zelf psychische problemen. GGZ-poliverpleegkundige Sandra Stakel richtte vijf jaar geleden om die reden Stichting Tante Joy op. Zij biedt jonge mantelzorgers een vakantieweekend aan in Hellevoetsluis.

Stakel: ‘De term jonge mantelzorger dekt de lading niet. Bij kinderen en jongeren van wie een gezinslid ziek is, gaat het niet zozeer om zorgtaken maar juist over het zich zorgen maken over dat gezinslid. Wordt mijn moeder nog wel beter of hoe moet het nu verder met mijn broertje? Je moet het woord jonge mantelzorger dus eigenlijk lezen als jonge zorgenmaker’. Door haar werk bij de GGZ maakt Stakel de problematiek, de zorgen en de emoties van jonge mantelzorgers van nabij mee en realiseert zij zich hoe weinig aandacht daarvoor is in hun directe omgeving en onder zorgprofessionals.

Missie
Het komt vaak voor dat kinderen van ouders met psychische problemen zelf later ook bij de GGZ terechtkomen. Om kinderen hiervoor te behoeden en om een bijdrage te kunnen leveren aan de positieve ontwikkeling van jonge mantelzorgers tot evenwichtige, weerbare volwassenen, is Tante Joy opgericht. ‘Ieder kind heeft immers recht op een tante die hem of haar ziet en aandacht geeft. Recht op plezier en fijne jeugdherinneringen om op terug te kijken.’ Al is wat Stakel met de Tante Joy logeerweekenden aan preventie kan bieden, zoals ze zelf zegt, vaak een druppel op een gloeiende plaat. ‘Al mijn vrije tijd gaat eraan op, maar dit is mijn levensmissie en mijn uitdaging. Ik hoop dat er op een dag meer afdelingen zijn van Tante Joy in heel het land, zodat we nog meer jongeren kunnen helpen.’ Momenteel zijn er ongeveer 50 kinderen die af en toe komen logeren.

Ontzorgen
Bij Tante Joy bieden Stakel en nog vier vrijwilligers (de tantes) respijt door niet de zorgvrager, maar juist de jonge mantelzorger uit de thuissituatie te halen. Ze verblijven in een groep van maximaal acht kinderen per keer een weekend in een vakantiehuisje. Tijdens dit weekend ligt de nadruk op het ontzorgen van de jongeren en het weerbaar maken. De kinderen leren sociale en cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld hoe om te gaan met stress, zodat ze de situatie thuis weer aankunnen. Aandacht alleen al werkt herstellend en preventief voor overbelasting en andere problemen. Alle vrijwilligers zijn gediplomeerde zorgprofessionals of ervaringsdeskundigen die beschikken over een VOG. De tantes maken er met de kinderen een vrolijke boel van. Er wordt gespeeld, gedanst, gelachen en er is een luisterend oor als de kinderen willen praten met iemand die hun situatie begrijpt.

Schaarse middelen
Tante Joy draait volledig op vrijwillige inzet, giften en donaties. ‘Omdat er geen diagnose is gesteld bij deze kinderen is er geen persoonsgebonden budget en krijgen we geen subsidie of een bijdrage van het zorgkantoor. Daarom organiseren we de logeerweekenden zo goedkoop mogelijk en kunnen we helaas niet iedere week zo’n weekend organiseren. Het meeste geld gaat op aan de weekendhuur van een vakantiehuisje op het park in Hellevoetsluis. We doen zelf de boodschappen, koken zelf en maken ook zelf schoon. Soms krijgen we kaartjes gesponsord van een theater voor een kindervoorstelling, maar we hebben ook wel eens een rondvaart gekregen met pannenkoeken of kaartjes voor een speel- of pretpark. De ouders leveren ook een bijdrage, mits ze dat kunnen betalen.’

Vertrouwen
Alle jonge mantelzorgers tussen de drie en achttien jaar zijn welkom, of ze nu kind zijn van een ouder met psychiatrische problemen, een verslaving, een verstandelijke of een lichamelijke beperking of bijvoorbeeld een brusje met autisme hebben. Ouders, zorgprofessionals en bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk kunnen kinderen bij Tante Joy aanmelden. Vervolgens vindt er altijd een gesprek plaats met de ouders. ‘Er moet immers sprake zijn van vertrouwen. Ouders vertrouwen ons hun kinderen toe om een weekend te gaan logeren’. Eerst een dagje komen spelen, behoort ook tot de mogelijkheden. Of beginnen met een enkel nachtje en later een heel weekend. Na afloop is er ook altijd contact met de ouders voor feedback en om te horen hoe het gegaan is.

Stakel: ‘Mijn dromen voor de toekomst? Nou, een eigen of vast weekend-vakantiehuisje op het park zou fantastisch zijn. Want zeg nou zelf, als een kind je zegt: “Tante Sandra, ik vindt het hier zo fijn. Wanneer mag ik weer komen logeren?” Dan wil je toch elke week een logeerweekend kunnen aanbieden.’


Sandra Stakel is GGZ-poliverpleegkundige en mantelzorgcoach voor volwassenen en kinderen in een SGGZ-instelling. Ze is oprichter en voorzitter van en drijvende kracht achter Stichting Tante Joy. Informatie en aanmelden: tantejoy.nl of mail naar info@tantejoy.nl.

Zeven vragen aan Ashna Ramgatie

Naar wie kunt u als huisarts of zorgprofessional een overbelaste mantelzorger verwijzen? Wie in uw stadsgebied staat klaar om een mantelzorger met raad en daad bij te staan? In elke editie van het MantelzorgJournaal stellen wij zeven vragen aan een mantelzorgcoach uit een van de veertien gebieden van Rotterdam. Deze keer stellen wij u voor aan het team van mantelzorgondersteuners van DOCK in Charlois.

Ashna Ramgatie, coördinator participatiemakelaar/specialist mantelzorg bij DOCK in Charlois (rechts op de foto), spreekt namens het team van mantelzorgondersteuners, waaronder Bianca Kroonenberg (links) en Anjana Koendan-Pandaij (midden).

Vraag 1: Hoe is de ondersteuning aan mantelzorgers in Charlois geregeld?
‘DOCK heeft in ieder Huis van de Wijk wekelijks een mantelzorgspreekuur voor de bewoners van Charlois. Daarnaast komen er vragen binnen via de huisartsen, de praktijkondersteuners, de zorgpartners, de activeringscoaches van de gemeente Rotterdam, de Vraagwijzer en het wijkteam, en intern via de participatiemakelaars. De ondersteuning aan mantelzorgers is altijd op maat in de vorm van individuele hulpverlening. Iedere hulpvraag is immers anders. Aan de andere kant worden mantelzorgers ook ondersteund vanuit het collectieve aanbod van DOCK, zoals door deelname aan trainingen en lotgenotencontacten.’

Vraag 2: Welke mantelzorgers kunnen bij u of uw organisatie terecht?
‘Alle mantelzorgers uit Charlois kunnen bij ons terecht, plus mantelzorgers van een zorgvrager die in Charlois woont. Overigens hoeft dit geen familie te zijn, maar wel iemand met een emotionele band met de zorgvrager. Voor de jonge mantelzorgers op het basisonderwijs verwijzen we door naar het schoolmaatschappelijk werk of naar onze jeugdcoaches. Vanaf het middelbaar onderwijs blijven ze bij DOCK en worden zij gekoppeld aan een jongerencoach.’

Vraag 3: Waar kunnen de overige doelgroepen mantelzorgers terecht?
‘De allerjongste mantelzorgers melden wij samen met hun gezin aan bij het wijkteam waarna een gezinscoach wordt ingeschakeld. We nemen ook contact op met de Stichting Tante Joy.’

Vraag 4: Met wie werkt u samen?
‘Bij vragen gericht op zorg overleggen wij met de Wmo-consulent of met de casemanagers van de zorginstellingen. Bij vragen over het persoonsgebonden budget verwijzen we door naar de zorgkantoren van de zorgverzekeraars. Verder werken we samen met de partners in het wijknetwerk, het Wijkteam, CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg, Indigo, SOL, de Voedselbank Rotterdam en zorginstellingen zoals Aafje, Humanitas en Lelie Zorggroep.’

Vraag 5: Wat doen jullie gezamenlijk?
‘Samen met SOL organiseren wij het Geheugenpaleis, een dagbestedingsactiviteit, speciaal voor licht dementerende ouderen die hun brein zo lang mogelijk actief willen houden. Eigenlijk is het Geheugenpaleis bedoeld voor iedereen die zich in het beginstadium van dementie bevindt. Met Aafje, Humanitas en Laurens organiseren wij iedere maand het Alzheimercafé. Dit doen we gezamenlijk voor en in de gebieden Feijenoord, IJsselmonde en Charlois. Die bijeenkomsten vinden steeds op een andere locatie plaats. Tijdens de Dag van de Mantelzorg in november zorgen we samen met de partners voor verwenmomenten en leuke activiteiten waarmee we iets terug doen voor mantelzorgers. Met de hulp van sponsors verzorgen wij wijkmaaltijden en geven wij trainingen, bijvoorbeeld in het omgaan met stress en hoe voor jezelf te zorgen wanneer je voor een ander zorgt.’

Vraag 6: Wat is uw/jullie beste actie, activiteit of wapenfeit van dit moment?
‘Met name onze wekelijkse mantelzorgspreekuren in de Huizen van de Wijk worden goed gevonden en gewaardeerd door mantelzorgers. Men kan hier met en zonder afspraak terecht voor alle hulp- en adviesvragen. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van de lotgenotengroepen, die DOCK gezamenlijk met netwerkpartners aanbiedt.’

Vraag 7: Wat is uw wens voor de nabije toekomst?
‘Ik wens dat mantelzorgers op beter passende ondersteuning vanuit de gemeente of de zorgverzekering kunnen rekenen, zodat zij onbezorgd de zorg voor iemand anders op zich kunnen nemen zonder aan allerlei extra verplichtingen te moeten voldoen. Zo biedt het huidige mantelzorgcompliment met gratis parkeren in Charlois geen meerwaarde, omdat je in dit gebied al gratis kunt parkeren.’

Cursus- en trainingsaanbod voor (jonge) mantelzorgers, editie 2

Avant Sanare

4U: cursus voor kinderen met zorgtaken thuis

Kosten: geen

Een actieve cursus voor kinderen met zorgtaken in het basisonderwijs (6-9 jaar en 9-12 jaar). Samen praten, ontspannen en plezier maken staat voorop. De cursus wordt gegeven door een pedagoog in samenwerking met de circusschool. Ook ouders worden hierbij betrokken, geïnformeerd en ondersteund. Avant Sanare is het centrum voor blijvende gedragsverandering en mentale gezondheid.

Informatie en aanmelden: avantsanare.nl


CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Discussiebijeenkomst: Zorgeloos zorgen? (29 juli)

Kosten: geen

Duur: 2,5 uur

Goede samenwerking tussen informele zorgers en professionele hulpverleners is wenselijk, maar nog niet vanzelfsprekend. Hoe kunt u die samenwerking verbeteren? Aan de hand van stellingen gaat u op een speelse manier met de andere deelnemers in discussie. U ervaart wat u van elkaar kunt verwachten en ontwikkelt meer begrip voor elkaars mogelijkheden en grenzen. De discussiebijeenkomst is zowel voor professionals in zorg en welzijn als voor maatjes, zorgvrijwilligers, coördinatoren, projectleiders en mantelzorgers.

Informatie en aanmelden: Zorgeloos zorgen


Ypsilon Rotterdam

Gespreksbijeenkomsten

Kosten: geen

Locatie: Huis van de Wijk PIT 010, Grote Hagen 92, 3078 BC, Rotterdam.

Tijd: 19.15 – 21.30 uur.

13 juni: Spreker notaris Michiel van Ravesteyn over erfrecht en nalatenschap.
12 september: Thema ‘Stemmenpoli’.
10 oktober: Thema ‘Hoe ga je om met de hulpverlening’.

Ypsilon is een vereniging van familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Informatie en aanmelden: ypsilon@ypsilon.org, tel. 088 0002120.

Agenda: ypsilon.org


Ypsilon

Workshop Verbindende gespreksvaardigheden

Kosten: zie website; gereduceerd tarief voor leden.

Het draait in deze workshop om de vraag hoe je contact kunt krijgen en houden met mensen die psychotisch zijn. Raadpleeg de agenda voor de data en locaties of stuur een e-mail om op de hoogte te worden gehouden.

Ypsilon is een vereniging van familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Informatie en aanmelden: ypsilon@ypsilon.org, tel. 088 0002120.

Agenda: ypsilon.org


Biedt uw organisatie trainingen of cursussen voor (jonge) mantelzorgers, laat het weten aan redactie.mantelzorgjournaal@cvd.nl

Feestje voor jonge mantelzorgers in Delfshaven – 7 juni

Op vrijdagmiddag 7 juni organiseert wmo radar in de bibliotheek van Delfshaven een feestelijke bijeenkomst voor jonge mantelzorgers tot 14 jaar. Op het programma staan diverse ontspannende activiteiten zoals gamen, cupcakes maken en knutselen.

Mantelzorgers van 15 tot en met 27 jaar kunnen contact opnemen met Hilda van Reeuwijk. Bij voldoende aanmeldingen organiseert wmo radar ook voor 14+ een leuk programma.

Informatie en aanmelden: Hilda van Reeuwijk, wmo radar, 06 40039571, hvreeuwijk@wmoradar.nl.