start 25 jul
Workshop: Leerstijlen en werkvormen in de schoolvakantie?
Locatie: Stadscentrum: Speelcentrum Weena Tijd: 19:30 - 22:00 uur

Inzicht in verschillende leerstijlen en werkvormen voor leersituaties.

start 26 jul
Workshop: Quality time aan de picknicktafel!
Locatie: Stadscentrum: Speelcentrum Weena Tijd: 19:30 - 22:00 uur

Inzicht in hoe goed uw organisatie op orde is (o.a. in het werken met vrijwilligers) en met welke kwaliteitsinstrumenten u uw organisatie onder de loep kunt nemen.

start 1 aug
Workshop: Vrijwilligers met een rugzakje?
Locatie: Stadscentrum: Speelcentrum Weena Tijd: 19:30 - 22:00 uur

Inspiratie voor handige organisatorische aanpassingen t.b.v. de inzet van vrijwilligers met een ‘rugzakje’.

start 8 aug
Workshop: De highlights van leidinggeven 1
Locatie: Stadscentrum: Speelcentrum Weena Tijd: 19:30 - 22:00 uur

Een kijkje in de keuken van het leidinggeven aan vrijwilligers en welke onderwerpen aan bod komen in de cursussen Leidinggeven aan vrijwilligers.

start 14 aug
Workshop: Taken en functies voor vrijwilligers
Locatie: Stadscentrum: Speelcentrum Weena Tijd: 19:30 - 22:00 uur

Inzicht in hoe een organisatie opgebouwd kan worden met taken en functies voor de vrijwilligers.

start 15 aug
Workshop: De highlights van leidinggeven 2
Locatie: Stadscentrum: Speelcentrum Weena Tijd: 19:30 - 22:00 uur

Een kijkje in de keuken van het leidinggeven aan vrijwilligers en welke onderwerpen aan bod komen in de cursussen Leidinggeven aan vrijwilligers.

start 20 aug
Workshop: Snel(ler) vergaderen
Locatie: Stadscentrum: Speelcentrum Weena Tijd: 19:30 - 22:00 uur

Werkvormen leren kennen, ervaren en leren toepassen die het sneller, alerter en creatiever werken tijdens overleg en vergadering stimuleren.

start 22 aug
Discussieavond: Zorgeloos zorgen?
Locatie: Stadscentrum: Speelcentrum Weena Tijd: 19:30 - 22:00 uur

In discussie gaan over samenwerking en afstemming in de zorg tussen betaalde en onbetaalde krachten.

start 23 aug
Training: Mantelzorg(ers) beter begrijpen
Locatie: CVD Tijd: 10:00 - 12:30 uur

Kennis en vaardigheden vergroten over het onderwerp mantelzorg, zodat meer mantelzorgers worden gesignaleerd en overbelasting wordt voorkomen.

start 29 aug
Terugkombijeenkomst: Nazomeren
Locatie: Stadscentrum: Speelcentrum Weena Tijd: 19:30 - 22:00 uur

Voor cursisten die de cursussen Vinden en binden van vrijwilligers, Vrijwilligersorganisatie, Uw organisatie opbouwen, Tijd voor kwaliteit?, In gesprek met… en Teambuilding in het najaar van 2017 en/of voorjaar 2018 volgden. Om bij te praten en kennis op te doen n.a.v. van elkaars (minder) goede voorbeelden/ontwikkelingen.

1 2 3 4