Wij gebruiken cookies op onze website om het gebruik van de website te verbeteren. Kies 'Ja, ik ga akkoord' als je toestemming wilt geven voor cookies. Klik anders op 'Nee, ik wil meer informatie'. Klik hier voor meer informatie.

Nee, ik geef geen toestemming

Volwassenen

CVD Volwassenen
CVD Extramurale Ondersteuning is er voor zelfstandig wonende volwassenen met psychiatrische problemen en/of verslaving. Wij ondersteunen en begeleiden volwassenen die via het wijkteam een indicatie (Wmo arrangement) hebben gekregen. Daarnaast begeleiden we volwassenen die via de maatschappelijke opvang zijn doorgestroomd naar vormen van zelfstandig(er) wonen. Deze laatste groep heeft een indicatie voor begeleiding die is verstrekt door het stedelijk Centraal Onthaal loket.
 
De begeleiding richt zich onder andere op:
- het vergroten van de sociale redzaamheid;
- het toewerken naar volwaardige participatie in de samenleving; 
- het oplossen van financiële problemen; 
- het verkrijgen van passende dagbesteding/werk; 
- het vergroten van sociale vaardigheden; 
- het beter leren omgaan met de psychische problemen; 
- het versterken of ontwikkelen van uw sociale netwerk.

Welke vormen van zelfstandig wonen zijn er?
Geclusterd wonen
U woont in een wooneenheid (kamer of woning met gedeelde voorziening) van het CVD, deze bevinden zich op diverse locaties in de stad. 

Wonen in een woning van de gemeente
U woont in een gemeubileerde woning die beschikbaar is gesteld door de gemeente, u krijgt een (woon)begeleidingscontract. 

Wonen met een huurzorgcontract
U huurt een woning via de woningcorporatie waarbij de huurovereenkomst is gekoppeld aan een begeleidingscontract.

Geheel zelfstandig
U woont in een eigen huur- of koopwoning, maar u heeft wel ondersteuning nodig. Daarvoor komt een begeleider op afspraak bij u thuis. 
Voor alle vormen van zelfstandig wonen wordt de frequentie en de inhoud van de begeleiding vastgesteld naar aanleiding van het Wmo-arrangement.

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?
• U bent 23 jaar of ouder.
• U heeft te kampen met psychiatrische problemen en/of verslaving.
• U heeft daardoor problemen met bijvoorbeeld werk/opleiding, financiën en/of het in stand houden van uw sociale netwerk.
• U bent gemotiveerd om samen met begeleiding aan de slag te gaan om uw leven weer op de rails te krijgen.

Verblijft u momenteel in de maatschappelijke opvang en bent u toe aan zelfstandig wonen met begeleiding op afstand? Informeer dan bij uw begeleider wat de mogelijkheden zijn. Uw begeleider weet de weg en kan u helpen met de doorverwijzing.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Als u zelfstandig woont en onze begeleiding nodig heeft, kunt u zich melden bij de Vraagwijzer in het gebied waar u woont. Afhankelijk van uw vraag zult u worden doorverwezen naar het wijkteam, dat met u in een 'keukentafelgesprek' nagaat welke ondersteuningsbehoefte u heeft. U kunt in dit gesprek aangeven dat uw voorkeur uitgaat naar het CVD.
Wanneer wij de indicatie (het Wmo-arrangement) van het wijkteam hebben ontvangen maken we binnen 2 dagen met u een afspraak. We zullen de begeleiding binnen 10 dagen starten. 
Heeft u vragen of ervaart u problemen met aanmelden? Neem dan contact met ons op en vraag naar de afdeling ‘Extramurale ondersteuning’.