Wij gebruiken cookies op onze website om het gebruik van de website te verbeteren. Kies 'Ja, ik ga akkoord' als je toestemming wilt geven voor cookies. Klik anders op 'Nee, ik wil meer informatie'. Klik hier voor meer informatie.

Nee, ik geef geen toestemming

Klanttevredenheidsonderzoeken

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken CVD

Het CVD steunt op 3 pijlers: de maatschappelijke opvang, de maatschappelijke dienstverlening en (de ondersteuning van) het vrijwilligerswerk en de mantelzorg. Dat levert verschillende klant(cliënt)tevredenheidsonderzoeken (CTO) op met elk hun eigen uitkomsten.  

CQ index

Eind 2014 werd voor de laatste keer een CTO gehouden conform de CQ index (in 2015 is deze situatie i.v.m. de Wmo gewijzigd; in 2017 vindt voor het eerst een CTO ‘nieuwe stijl’ plaats). De CQ Index Opvang kende een vragenlijst voor ambulante dienstverlening en een voor niet-ambulante dienstverlening.
 
Voor de ambulante cliënten werden in totaal 541 vragenlijsten uitgezet. Daarvan werden er 340 (= ca. 63%) ingevuld terug ontvangen. Het gemiddelde waarderingscijfer voor de ambulante dienstverlening bedroeg 8,4.
De CQ Index Opvang niet-ambulant heeft 305 vragenlijsten uitgezet en 215 (70,5%) ingevulde vragenlijsten terug ontvangen. Het gemiddelde waarderingscijfer niet-ambulant bedroeg 7,5. 
Dat betekent dat het CVD gemiddeld een 8 scoorde met betrekking tot de klanttevredenheid. Dit cijfer lag hoger dan in het daarvoor (in 2012) gehouden onderzoek, dat uitkwam op 7,3 gemiddeld.
 
In de CQ-index werden verschillende aanbevelingen en mogelijke verbeterpunten voor het CVD opgenomen. De aanbevelingen die zijn gedaan hadden betrekking op respectievelijk (1) de effectiviteit van de begeleiding, (2) de veiligheid, (3) de cliëntervaring en (4) overige aandachtspunten en zijn alle opgepakt resp. uitgevoerd.

Klanttevredenheidsonderzoek CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

In november 2016 heeft CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg (VW&MZ) een vragenlijst uitgezet onder 241 respondenten, vertegenwoordigers van een breed spectrum aan vrijwilligersorganisaties. Het responsepercentage van het KTO was 45 % (108 van de 241). Het waarderingscijfer was een 7,3
Daarnaast hebben alle deelnemers (1054) van de cursussen een evaluatieformulier ingevuld. De uitkomst van de tevredenheid over het cursusaanbod was een 8,1.
 
Vanuit de resultaten van het onderzoek zijn aanbevelingen gedaan die betrekking hebben op het verbeteren van de dienstverlening aan de kleinere vrijwilligersorganisaties, het bevorderen van de deelname aan de deskundigheidsbevordering die CVD VW&MZ organiseert en het vergoten van de bekendheid met de Vrijwilligersverzekering voor vrijwilligers. Deze aanbevelingen zijn in 2017 opgepakt.