Wij gebruiken cookies op onze website om het gebruik van de website te verbeteren. Kies 'Ja, ik ga akkoord' als je toestemming wilt geven voor cookies. Klik anders op 'Nee, ik wil meer informatie'. Klik hier voor meer informatie.

Nee, ik geef geen toestemming

Regeling melden vermoeden misstand

 Regeling melden vermoeden misstand
22-08-2016

De afgelopen jaren zijn er zaken in de publiciteit geweest van werknemers die via het werk te maken kregen met een misstand met een maatschappelijk belang en die in de problemen kwamen omdat zij de misstand naar buiten brachten. Dit was de aanleiding voor het opstellen van de wet Huis voor klokkenluiders, afgekort wet Hvk, die de meldmogelijkheden en de bescherming van werknemers verbetert. De wet is op 1 juli 2016 in werking getreden.

22-08-2016

De afgelopen jaren zijn er zaken in de publiciteit geweest van werknemers die via het werk te maken kregen met een misstand met een maatschappelijk belang en die in de problemen kwamen omdat zij de misstand naar buiten brachten. Dit was de aanleiding voor het opstellen van de wet Huis voor klokkenluiders, afgekort wet Hvk, die de meldmogelijkheden en de bescherming van werknemers verbetert. De wet is op 1 juli 2016 in werking getreden.

De wet Hvk voorziet in de oprichting van het (fysieke) Huis voor klokkenluiders. Het Huis kan werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang informeren, adviseren en ondersteunen en kan onderzoek doen naar deze vermoede misstand en naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen.

Het CVD heeft de verplichting tot het vaststellen van een interne procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand. Dat is gebeurd en de OR heeft daarmee ingestemd. Daarmee is de regeling definitief geworden.

Meer Nieuws