Wij gebruiken cookies op onze website om het gebruik van de website te verbeteren. Kies 'Ja, ik ga akkoord' als je toestemming wilt geven voor cookies. Klik anders op 'Nee, ik wil meer informatie'. Klik hier voor meer informatie.

Nee, ik geef geen toestemming

Cliëntenraad

Het CVD heeft een Cliëntenraad. Deze raad komt op voor de gezamenlijke belangen van onze cliënten. De Cliëntenraad toetst de dienstverlening van het CVD en overlegt met de bestuurder over zaken die cliënten bezighouden en behartigt de belangen van de cliënten in het algemeen.
 
De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. Daarnaast geeft zij periodiek het blad ‘Streettimes’ uit dat verspreid wordt onder onze cliënten. De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele klachten van onze cliënten. Daar zijn andere mogelijkheden voor, bijvoorbeeld de klachtenprocedure.
De Cliëntenraad bestaat uit ongeveer 15 leden die wekelijks vergaderen. Iedereen die gebruik maakt van de diensten van het CVD of hiervan de laatste twee jaar gebruik heeft gemaakt kan lid worden van de Cliëntenraad. Als er plaats is voor een lid loopt iemand eerst een tijdje mee. Zo kan diegene erachter komen of het werk van de raad voldoende aanspreekt.

De Cliëntenraad is altijd op zoek naar versterking.
 
Waar?
 
Wanneer?
 
Meer informatie of aanmelden
Vragen stellen of aanmelden kan bij Training & Arbeidsparticipatie, arbeidsparticipatie@cvd.nl of (010) 243 81 00