Wij gebruiken cookies op onze website om het gebruik van de website te verbeteren. Kies 'Ja, ik ga akkoord' als je toestemming wilt geven voor cookies. Klik anders op 'Nee, ik wil meer informatie'. Klik hier voor meer informatie.

Nee, ik geef geen toestemming

Algemeen

Over het CVD

Het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) is een grote maatschappelijke dienstverlenende organisatie in Rotterdam en staat in het hart van de Rotterdamse samenleving. Het CVD gelooft er in dat elke Rotterdammer talenten heeft en dat er soms professionele ondersteuning nodig is op die talenten te kunnen benutten. Het CVD biedt die ondersteuning en doet dat met een breed scala aan diensten en producten. Daarbij wordt vaak samengewerkt met woningcorporaties, GGZ-instellingen, scholen en overige organisaties.

Op 5 november 1971 vond de inschrijving van het CVD plaats in het register van de Kamer van Koophandel. Maar eigenlijk bestaat het CVD al langer. Want het CVD komt voort uit de Vincentius Vereniging, een katholieke vereniging die onder meer werd opgericht vanwege de aanwezige armoede in de stad. Men legde huisbezoeken af bij 'de armen' en verstrekte kleding en levensmiddelen. Begin 60-er jaren werd de aandacht wat verlegd naar de maatschappelijke dienstverlening. Naast de Algemene HulpCentrale werd in 1968 het Centrum voor Vrijwilligers opgericht. Uiteindelijk heet dat geleid tot het huidige Centrum Voor Dienstverlening.

De diensten van het CVD

Het CVD staat voor Maatschappelijke Dienstverlening, Vrijwilligerswerk en Maatschappelijke Opvang. Dat zijn de pijlers waarop het CVD is gestoeld. De cliënten kunnen vertrouwen op de ondersteuning die zij nodig hebben. Het CVD heeft ruim zeshonderd medewerkers en kan rekenen op een grote inzet van vrijwilligers.

Maatschappelijke Opvang
Iemand kan om uiteenlopende redenen dak- en/of thuisloos worden. Het CVD beschikt over een divers pakket aan diensten en voorzieningen om in dat geval de juiste opvang te bieden. Daarbij streeft het CVD er altijd naar dat iemand weer een (zo) zelfstandig (mogelijke) vorm van wonen bereikt.

Maatschappelijke Dienstverlening
Iedereen krijgt wel eens te maken met problemen in zijn of haar leven. Soms zijn die problemen zo groot dat het niet meer lukt om er zelf uit te komen of lopen de problemen zo hoog op dat er een crisissituatie ontstaat. In al deze gevallen is professionele ondersteuning onmisbaar. Het CVD levert deze ondersteuning en vormt daarmee de verbinding tussen de Rotterdammers om wie het gaat en de voorzieningen die er voor hen zijn.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is er in grote verscheidenheid: kort- en langdurig, alleen of met een groep, op vaste en op wisselende tijden, overdag of 's avonds. Vrijwilligerswerk is onbetaald werk maar kent andere vormen van beloning, zoals waardering en erkenning en het maken van nieuwe contacten. Ook kan het een opstap betekenen naar een betaalde baan.

Bekijk onze algemene folder

 

Organigram

Het CVD is een organsiatie met een breedpakket aan diensten. Het organigram geeft inzicht hoe onze organisatie is ingericht.

Bekijk het organigram van het CVD

Honorering bestuur en Raad van Toezicht CVD

De honorering van bestuur en Raad van Toezicht van het CVD zijn als volgt geregeld.
Het CVD kent een eenhoofdig bestuur en een tweehoofdige directie. Voor het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de beide directieleden cq. de bestuurder is de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening van toepassing.
De Raad van Toezicht heeft voor zijn honorering het advies van de NVTZ als uitgangspunt genomen en daarbij geoordeeld dat de honorering dient te worden gemitigeerd omdat niet alle uren behoeven te worden vergoed.