Wij gebruiken cookies op onze website om het gebruik van de website te verbeteren. Kies 'Ja, ik ga akkoord' als je toestemming wilt geven voor cookies. Klik anders op 'Nee, ik wil meer informatie'. Klik hier voor meer informatie.

Nee, ik geef geen toestemming

Begeleider MBO voor CVD de Stelle

Het Centrum voor Dienstverlening (CVD) is een grote maatschappelijke dienstverlenende organisatie in Rotterdam en staat in het hart van de Rotterdamse samenleving. Het CVD gelooft er in dat elke Rotterdammer talenten heeft en dat er soms professionele ondersteuning nodig is om die talenten te kunnen benutten. Het CVD biedt die ondersteuning en doet dat met een breed scala aan diensten en producten.
Het CVD staat voor Maatschappelijke Dienstverlening, Vrijwilligerswerk en Maatschappelijke Opvang. Dat zijn de pijlers waarop het CVD is gestoeld. De cliënten kunnen vertrouwen op de ondersteuning die zij nodig hebben. Het CVD heeft circa 450 medewerkers en kan rekenen op een grote inzet van vrijwilligers.
Iemand kan om uiteenlopende redenen dak- en/of thuisloos worden. Het CVD beschikt over een divers pakket aan diensten en voorzieningen om in dat geval de juiste hulp te bieden. Daarbij streeft het CVD er altijd naar dat iemand weer een (zo) zelfstandig (mogelijke) vorm van wonen bereikt.
CVD de Stelle wonen  is een 24-uurs voorziening, waar cliënten worden begeleid met meervoudige problemen. CVD de Stelle wonen is een woonvoorziening waar cliënten starten met hun wooncarrière;
Voor CVD de Stelle wonen zijn we op zoek naar een
Begeleider MBO
(voor 32 uur per week)
 
De werkzaamheden zijn o.a.:
 • Signaleren van wensen en problemen van de cliënt en deze samen met de cliënt vertalen in een krachteninventarisatie en, daaruit voortvloeiende, actieplannen. Dit is de basis voor ons herstelwerk gerichte hulpverlening aan de cliënt. Je vervult een regierol bij het tot stand brengen van de uitvoering hiervan. Hierbij wordt je ondersteund door je directe collega’s en werkbegeleider;
 • Naast het opstellen en uitvoeren van het plan ben je verantwoordelijk voor de voortgang en evaluatie van de begeleiding. Je stemt doorlopend af op de behoefte en wensen van cliënt met als doel  de cliënt geleidelijk aan steeds zelfstandiger te laten wonen
 • Inzicht geven in eigen gedrag van de cliënt en diens leefomgeving;
 • Snel en adequaat kunnen handelen bij complexe en onvoorspelbare situaties.
 • Deelnemen aan interne overlegvormen. Er wordt een actieve participatie van je verwacht;
 • Ondersteuning bieden bij de inrichting van het dagelijks leven van de cliënt. Dat betekent naast het kunnen voeren van begeleidingsgesprekken ook een hands-on-mentaliteit bijvoorbeeld het actief begeleiden bij huishoudelijke taken;
 • Onderhouden van contacten met instanties en instellingen, die betrokken zijn, of betrokken kunnen worden bij de begeleiding van de cliënt;
 • Naast de dagelijkse gang van zaken en de specifieke taken van deze functie, wordt er een actieve deelname van je gevraagd om samen met je collega’s de voorziening draaiende te houden; Het bevorderen van een goede leefsituatie binnen de voorziening in de breedste zin van het woord hoort daarbij.
 
Wij zoeken iemand met/die:
 • Een relevant diploma, minimaal MBO niv 4;
 • Kennis van en ervaring met woonbegeleiding bij voorkeur met dak- en thuislozen;
 • Het een uitdaging vindt om cliënten te prikkelen, maar ook iemand die rekening kan houden met de beperking(en) van de cliënten. Je bent flexibel en beschikt over improvisatievermogen;
 • Zelfstandig en in teamverband kan werken. Je bent iemand die de samenwerking met collega’s op zoekt;
 • In staat is tot inzicht en reflectie op eigen gedrag en open staat voor coaching en feedback;
 • Ervaring met de registratie van begeleidingsuren in REGAS of een vergelijkbaar pakket;
 • Ervaring met rapporterende werkzaamheden t.b.v. het opstellen van krachteninventarisaties al dan niet in het kader  van het WMO arrangement.
 • Kennis van de sociale kaart van Rotterdam;
 • Kennis van verslaving en psychiatrie;
 • Iemand die stressbestendig is en stevig in zijn/haar schoenen staat;
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;   
 • Bereid is tot het werken in dag-, avond- en weekenddiensten.
Wij bieden:
Een uitdagende functie, binnen een betrokken organisatie.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, salarisschaal 6 tot maximaal € 2.967,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (exclusief onregelmatigheidstoeslag). Inschaling is afhankelijk van ervaring, opleiding en deskundigheid. Een verklaring omtrent gedrag is een onderdeel van ons aannamebeleid.
Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Cees den Bakker, Teamleider CVD de Stelle wonen tel. 06-15010574.Wil je solliciteren, stuur dan je brief met CV onder vermelding van vacaturenummer 17.045 voor 1 december a.s. per e-mail naar vacatures@cvd.nl.
 
 
 

CVD ontvangt het Albeda College

CVD ontvangt het Albeda College
17 oktober 2017
Dit jaar bestaat het Albeda College 25 jaar. Een reden voor hen om een Goede Doelen Dag te organiseren. Afgelopen week was het zover. Een groep studenten van het Albeda College ging aan de slag bij het CVD. 
 
Lees meer

Feest bij CVD de Hille!

Feest bij CVD de Hille!
26 september 2017 CVD de Hille bestaat 20 jaar!
Een mooi moment om op zaterdag 23 september, tijdens Burendag, de deuren te openen voor buurtbewoners en andere belangstellenden.  Lees meer

Voorlichtingsbijeenkomst niet aangeboren hersenletsel

Voorlichtingsbijeenkomst niet aangeboren hersenletsel
26 september 2017
CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg organiseert in samenwerking met MEE Rotterdam op maandag 9 oktober van 13.30 - 16.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst voor mantelzorgers en vrijwilligers van iemand met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Deze voorlichting wordt gegeven in Huis van de Wijk Oleander, Oleanderplein 43, 3073 JX Rotterdam. 
 
 
Lees meer

Begeleider MBO met ondersteunende mentortaken voor CVD Havenzicht Nachtovang

Het Centrum voor Dienstverlening (CVD) is een grote maatschappelijke dienstverlenende organisatie in Rotterdam en staat in het hart van de Rotterdamse samenleving. Het CVD gelooft er in dat elke Rotterdammer talenten heeft en dat er soms professionele ondersteuning nodig is om die talenten te kunnen benutten. Het CVD biedt die ondersteuning en doet dat met een breed scala aan diensten en producten.
Het CVD staat voor Maatschappelijke Dienstverlening, Vrijwilligerswerk en Maatschappelijke Opvang. Dat zijn de pijlers waarop het CVD is gestoeld. De cliënten kunnen vertrouwen op de ondersteuning die zij nodig hebben. Het CVD heeft circa 500 medewerkers en kan rekenen op een grote inzet van vrijwilligers.

Iemand kan om uiteenlopende redenen dak- en/of thuisloos worden. Het CVD beschikt over een divers pakket aan diensten en voorzieningen om in dat geval de juiste hulp te bieden. Daarbij streeft het CVD er altijd naar dat iemand weer een (zo) zelfstandig (mogelijke) vorm van wonen bereikt.
CVD-Havenzicht bestaat uit nachtopvang, begeleid wonen en een verpleegafdeling. Binnen de afdeling Nachtopvang worden onderdak en gestructureerde begeleiding geboden aan dakloze Rotterdammers.
 
Begeleider MBO 
met ondersteunende mentortaken
(voor 32 uur per week)
 
In het Nachtopvangteam vragen wij op korte termijn een begeleider in roosterdienst.
 
Werkzaamheden:
 • Alle werkzaamheden die voortvloeien uit het verblijf van dak- en thuislozen;
 • Het bieden van ondersteuning en begeleiding aan cliënten;
 • Het bewaken van- en interveniëren op groepsprocessen;
 • Het mede vormgeven van begeleidingsplannen en het voorbereiden van indicatieaanvragen;
 • Het verzorgen van de vereiste rapportages en registraties;
 • Basale administratieve en huishoudelijke werkzaamheden.
 
Wij zoeken iemand met:
 • Een relevant diploma.
 • Kennis en ervaring met de doelgroep dak- en thuislozen;
 • Kennis van psychiatrie en verslavingsproblematieken;
 • Kennis van MS Office-pakketten als Word, Excel, Outlook;
 • Goede sociale en contactuele eigenschappen zoals tact, respect, geduld en daadkracht;
 • Een klantgerichte, respectvolle en hulpvaardige werkhouding;
 • Ervaring met het werken in hectische groepen;
 • De competenties die wij zoeken zijn; initiatief, ontwikkelingsgericht, omgevingsbewust; integriteit, stressbestendigheid, optreden, flexibiliteit en samenwerking.
 
Wij bieden:
Wij bieden een uitdagende functie met een verantwoordelijkheid binnen een betrokken organisatie.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Welzijn & Maatschappelijk Dienstverlening. Inschaling in salarisschaal 6 maximaal € 3.016, - bruto per maand bij een fulltime dienstverband exclusief onregelmatigheidstoeslag. Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is onderdeel van ons aannamebeleid.
 
Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Ronald Verstraaten-van Beek, tel. 010-4147160. Wil je solliciteren, stuur dan je brief met CV o.v.v. vacaturenummer 17.037 per e-mail naar vacatures@cvd.nl
.
 

Verzorgende IG voor CVD Havenzicht

Het Centrum voor Dienstverlening (CVD) is een grote maatschappelijke dienstverlenende organisatie in Rotterdam en staat in het hart van de Rotterdamse samenleving. Het CVD gelooft er in dat elke Rotterdammer talenten heeft en dat er soms professionele ondersteuning nodig is om die talenten te kunnen benutten. Het CVD biedt die ondersteuning en doet dat met een breed scala aan diensten en producten.

Het CVD staat voor Maatschappelijke Dienstverlening, Vrijwilligerswerk en Maatschappelijke Opvang. Dat zijn de pijlers waarop het CVD is gestoeld. De cliënten kunnen vertrouwen op de ondersteuning die zij nodig hebben. Het CVD heeft circa 500 medewerkers en kan rekenen op een grote inzet van vrijwilligers.
CVD-Havenzicht bestaat uit nachtopvang, verpleegafdeling, en een beschermde woonafdeling.  Op de afdeling Wonen bieden wij onderdak aan 17 bewoners met een somatische hulpvraag in combinatie met sociaalmaatschappelijke, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Welzijn is hierin een speerpunt.
Voor Havenzicht Wonen  zijn wij op zoek naar een:
 
Verzorgende IG
(voor 32 uur per week)
 
 
De werkzaamheden:
 • Zorgdragen voor de persoonlijke verzorging en ADL-verzorging van cliënten;
 • Motiveren en stimuleren van de cliënten tot zelfzorg;
 • Het hanteren van groepsprocessen in de cliëntengroep
 • Zorgdragen voor het uitzetten/controleren en verstrekken van de medicatie voor de clienten.
 • Deelnemen aan teamvergaderingen en het onderhouden van contact met de verpleegkundigen en groepsleiders;
 • Het onderhouden van contacten met huisarts en somatische behandelaars;
 • Het verzorgen van de vereiste rapportages en registraties;
 • Het werken in dag en avonddiensten en weekenddiensten;
 • Uitvoeren van noodzakelijke ondersteunende HDL- werkzaamheden.
 
Wat vragen wij:
 • Een relevant MBO-diploma, minimaal verzorgende niveau 3;
 • Ervaring in het werken met (doel) groepen is gewenst;
 • Affiniteit met de doelgroep is vereist;
 • Goede sociale en contactuele eigenschappen;
 • Zelfstandigheid, flexibiliteit en een ruime mate van doorzettingsvermogen;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Ervaring in het werken met outlook programma’s is vereist;.
 
Wij bieden:
Een uitdagende functie,  binnen een betrokken organisatie. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, salarisschaal 5 tot maximaal € 2.700,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (exclusief onregelmatigheidstoeslag). Inschaling is afhankelijk van ervaring, opleiding en deskundigheid. Daarnaast bieden wij 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,3 %. Een verklaring omtrent gedrag is een onderdeel van ons aannamebeleid.
Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Andrea van der Gevel zorgcoördinator, tel. 010-4147160. Wil je solliciteren, stuur dan je brief met CV o.v.v. vacaturenummer 17.036 per e-mail naar vacatures@cvd.nl.
 

Nieuw! Opleiding Sociaal Financiële Dienstverlening

Nieuw! Opleiding Sociaal Financiële Dienstverlening
06 september 2017 Met ingang van dit schooljaar is op de Hogeschool Rotterdam een nieuwe opleiding gestart. De 2 jarige HBO-opleiding Sociaal Financiële Dienstverlening (SFD). Lees meer

Start training Talentrijk

Start training Talentrijk
06 september 2017 In de training CVD Talentrijk gaan we samen met u op zoek naar uw talenten.  Lees meer

CVD zeilreis voor cliënten

CVD zeilreis voor cliënten
06 juli 2017 Het is inmiddels bijna een traditie geworden. De jaarlijkse zeilreis voor cliënten van het CVD. Afgelopen week was het weer zover. Een groep van 24 cliënten, samen met 6 begeleiders en de vaste bemanning van het zeilschip de Eendracht, meerde af vanuit Den Helder.  Lees meer