Wij gebruiken cookies op onze website om het gebruik van de website te verbeteren. Kies 'Ja, ik ga akkoord' als je toestemming wilt geven voor cookies. Klik anders op 'Nee, ik wil meer informatie'. Klik hier voor meer informatie.

Nee, ik geef geen toestemming

Samenwerking met Woonbron bezegeld

Samenwerking met Woonbron bezegeld
23-11-2012 Op 22 november jl. werd de samenwerking tussen het CVD en woningcorporatie Woonbron officieel bevestigd door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst 'huisvesting en begeleiding bijzondere doelgroepen'.23-11-2012 Op 22 november jl. werd de samenwerking tussen het CVD en woningcorporatie Woonbron officieel bevestigd door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst 'huisvesting en begeleiding bijzondere doelgroepen'.In de overeenkomst zijn de spelregels opgenomen die elk van de partners bij de samenwerking in acht neemt. Bij de overeenkomst hoort een prestatieafspraak waarin is uitgewerkt welke aantallen van welk type huisvesting voor welke doelgroepen Woonbron in het afgesproken jaar beschikbaar stelt, waar tegenover het CVD zorgt voor de begeleiding aan de bewoners. De afspraak die voor 2013 is gemaakt omvat in totaal 35 woningen, die gelegen zijn in 3 verschillende deelgemeenten.

De samenwerkingsovereenkomst is afgesloten voor de periode van een jaar en wordt dan geëvalueerd. Als die evaluatie positief is, wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet. Wel wordt elk jaar een nieuwe prestatieafspraak gemaakt.

 

Meer Nieuws