Wij gebruiken cookies op onze website om het gebruik van de website te verbeteren. Kies 'Ja, ik ga akkoord' als je toestemming wilt geven voor cookies. Klik anders op 'Nee, ik wil meer informatie'. Klik hier voor meer informatie.

Nee, ik geef geen toestemming

CVD Emmahuis wint €20.000 met “Micro-Krediet Fonds Jongeren”.

CVD Emmahuis wint €20.000 met “Micro-Krediet Fonds Jongeren”.
08-04-2013 Op donderdag 4 april 2013 om 14:00 uur was het zover. Het harde werken van de afgelopen maanden door Team Emmahuis van CVD Jongeren werd bekroond met een geldprijs van €20.000!
08-04-2013 Op donderdag 4 april 2013 om 14:00 uur was het zover. Het harde werken van de afgelopen maanden door Team Emmahuis van CVD Jongeren werd bekroond met een geldprijs van €20.000!

Twee maanden geleden werd een prijsvraag uitgeschreven ter beëindiging van Stichting Union. Deze stichting hield zich vanaf 1894 bezig met de behartiging van belangen van jonge vrouwen en vanaf 1972 meer in algemene zin met de belangen van Rotterdamse jongeren.
Het bestuur van de stichting heeft besloten zich middels een laatste actie in te zetten voor jongeren in Rotterdam en (jongeren)hulpverleningsorganisaties aan te sporen ideeën te bedenken ter besteding van de laatste €100.000 in kas van de stichting.

Om mee te dingen naar een van de zes prijzen (1x € 50.000 en 5x € 10.000) heeft Team Emmahuis (m.n. Jennifer de Baan, Thijs de Back en Daan Ferguson) een nieuw project bedacht om jongeren in brede zin te ondersteunen. Het Micro-Krediet Fonds Jongeren voorziet in kleine behoeften van jongeren (sportcontributie, een fiets, het behalen VCA/Sociale Hygiëne). CVD Jongeren bevordert met dit project de ontplooiingsmogelijkheden van onze jongeren in wisselwerking met hun omgeving. Jongeren kunnen hierdoor meedoen in de maatschappij. Als tegenprestatie leveren jongeren een maatschappelijke dienst, bijvoorbeeld in de wijk waar zij wonen en maken zo voor het eerst kennis met actief burgerschap. Het fonds beoogt de vorming van een meer competente generatie in een toekomst waar meer en meer zorg en hulp bij burgers komt te liggen en minder zorg vanuit de overheid valt te verwachten.

Als zevende van tien uitgekozen ideeën mochten Jennifer en Thijs het plan presenteren. De verpletterende presentatie-skills van met name Jennifer, met Thijs als kritische side-kick, wierpen hun vruchten af. Tijdens de presentatie werd voor het eerst deze middag hardop gelachen.

Na een juryberaad van ongeveer een half uur werden de winnaars bekend gemaakt. De jury, eigenzinnig zoals deze was, besloot het geld anders te verdelen. De winnaar zou €30.000 krijgen. Een tweede plaats leverde €20.000 op. Hierna waren er nog twee prijzen van €15.000 en twee prijzen van € 10.000 te vergeven. 

Team Emmahuis van CVD Jongeren hoorde uit mond van de voorzitter van de jury haar naam als tweede genoemd worden en heeft hiermee €20.000 in de wacht gesleept voor het project Micro-Krediet Fonds Jongeren!

Het team is door het dolle heen en gaat samen met de jongeren een groot succes maken van dit nieuwe project.

Meer Nieuws