Wij gebruiken cookies op onze website om het gebruik van de website te verbeteren. Kies 'Ja, ik ga akkoord' als je toestemming wilt geven voor cookies. Klik anders op 'Nee, ik wil meer informatie'. Klik hier voor meer informatie.

Nee, ik geef geen toestemming

Actuele ontwikkeling pensioenen

Actuele ontwikkeling pensioenen
20-11-2012

De Nederlandse pensioenfondsen blijven veel last hebben van de slechte economische situatie in Europa. Pensioenfondsen moeten daardoor nu meer geld opzij zetten voor de pensioenen van nu en later. Om te kunnen zorgen voor een pensioen dat nu en in de toekomst betaalbaar is, kunnen de pensioenen van PGGM helaas niet verhoogd worden en stijgt de premie met 0.6%.

Geen indexering en lichte stijging premie
Door de huidige situatie heeft het bestuur van PGGM besloten dat er op dit moment geen financiële ruimte is om de pensioenen komend jaar te verhogen aan de hand van de lonen in de sector (indexeren). Verder is besloten de pensioenpremie voor 2013 enigszins te verhogen van 23,8% naar 24,4%. De belangrijkste reden hiervoor is de stijging van de gemiddelde leeftijd van het deelnemersbestand van PFZW. De premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk op 0,4%. Op www.pfzw.nl/premiepercentages vindt u meer informatie over de premie.

Verlagen pensioenen misschien niet nodig
Halverwege dit jaar leek het erop dat de pensioenen verlaagd moesten worden en de premie extra verhoogd, net zoals bij veel andere pensioenfondsen. Deze situatie is veranderd door de maatregelen die de overheid in september dit jaar heeft genomen. In 2013 hoeft het Pensioen Fonds Zorg en Welzijn in elk geval niet te verlagen, maar over 2014 valt nog niets met zekerheid te zeggen. Of voor 2014 wel maatregelen moeten worden aangekondigd, besluit het bestuur eind januari. De dekkingsgraad van 31 december 2012 is hiervoor bepalend. Op www.pfzw.nl/maatregelen vindt u de actuele stand van zaken.

Niet pensioenregeling op komst
Om nu en in de toekomst een goed pensioen te houden voor jong en oud, werkt PGGM aan een nieuwe pensioenregeling. De overheid heeft de kaders aangereikt waar de nieuwe regeling aan moet voldoen. Daarbinnen worden keuzes gemaakt om de regeling goed te laten aansluiten bij onze sector. Het bestuur van PFZW houdt zich daar nu mee bezig. Uitgangspunt is dat de nieuwe regeling beter inspeelt op economische tegenvallers en op het feit dat we langer leven. De nieuwe pensioenregeling gaat naar verwachting in per 1 januari 2014.

20-11-2012

De Nederlandse pensioenfondsen blijven veel last hebben van de slechte economische situatie in Europa. Pensioenfondsen moeten daardoor nu meer geld opzij zetten voor de pensioenen van nu en later. Om te kunnen zorgen voor een pensioen dat nu en in de toekomst betaalbaar is, kunnen de pensioenen van PGGM helaas niet verhoogd worden en stijgt de premie met 0.6%.

Geen indexering en lichte stijging premie
Door de huidige situatie heeft het bestuur van PGGM besloten dat er op dit moment geen financiële ruimte is om de pensioenen komend jaar te verhogen aan de hand van de lonen in de sector (indexeren). Verder is besloten de pensioenpremie voor 2013 enigszins te verhogen van 23,8% naar 24,4%. De belangrijkste reden hiervoor is de stijging van de gemiddelde leeftijd van het deelnemersbestand van PFZW. De premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk op 0,4%. Op www.pfzw.nl/premiepercentages vindt u meer informatie over de premie.

Verlagen pensioenen misschien niet nodig
Halverwege dit jaar leek het erop dat de pensioenen verlaagd moesten worden en de premie extra verhoogd, net zoals bij veel andere pensioenfondsen. Deze situatie is veranderd door de maatregelen die de overheid in september dit jaar heeft genomen. In 2013 hoeft het Pensioen Fonds Zorg en Welzijn in elk geval niet te verlagen, maar over 2014 valt nog niets met zekerheid te zeggen. Of voor 2014 wel maatregelen moeten worden aangekondigd, besluit het bestuur eind januari. De dekkingsgraad van 31 december 2012 is hiervoor bepalend. Op www.pfzw.nl/maatregelen vindt u de actuele stand van zaken.

Niet pensioenregeling op komst
Om nu en in de toekomst een goed pensioen te houden voor jong en oud, werkt PGGM aan een nieuwe pensioenregeling. De overheid heeft de kaders aangereikt waar de nieuwe regeling aan moet voldoen. Daarbinnen worden keuzes gemaakt om de regeling goed te laten aansluiten bij onze sector. Het bestuur van PFZW houdt zich daar nu mee bezig. Uitgangspunt is dat de nieuwe regeling beter inspeelt op economische tegenvallers en op het feit dat we langer leven. De nieuwe pensioenregeling gaat naar verwachting in per 1 januari 2014.

Meer Nieuws