Wij gebruiken cookies op onze website om het gebruik van de website te verbeteren. Kies 'Ja, ik ga akkoord' als je toestemming wilt geven voor cookies. Klik anders op 'Nee, ik wil meer informatie'. Klik hier voor meer informatie.

Nee, ik geef geen toestemming

Gezinnen

CVD Woonbegeleiding aan Gezinnen
We ondersteunen gezinnen die dakloos zijn geworden. We hebben voor deze gezinnen op diverse plekken in Rotterdam woonvoorzieningen met woonunits of individuele woningen. Gezinnen komen in aanmerking voor woonbegeleiding als Centraal Onthaal hiervoor een indicatie (WMO arrangement) heeft afgegeven. Het doel is dat u zo snel mogelijk doorstroomt naar zelfstandig(er) wonen. 
 
De begeleiding richt zich onder andere op:
- het  vergroten van woonvaardigheden;
- het (weer) grip krijgen op de financiële situatie;
- het onderhouden van contacten met instantie;
- het versterken van de opvoedingsvaardigheden;
- het verkrijgen van passende dagbesteding/werk;
- het werken aan een gezonde leefstijl;
- het versterken en ontwikkelen van uw sociale netwerk.

Waar komt u te wonen?
Woonvoorzieningen
De Korenaarstraat in Rotterdam West  en de Talingstraat in Rotterdam Charlois zijn de voorzieningen waar de meest intensieve vorm van begeleiding geboden wordt.
Bij de start van de hulpverlening wordt afgesproken waar u komt te wonen. Gedurende het traject kunt u doorstromen naar een zelfstandigere woonvorm.

Wonen in een woning van de gemeente
U woont in een gemeubileerde woning die beschikbaar is gesteld door de gemeente, u krijgt een (woon)begeleidingscontract. 

Wonen met een huurzorgcontract
U huurt een woning via een woningcorporatie waarbij de huurovereenkomst is gekoppeld aan een begeleidingscontract.

Geheel zelfstandig
U woont in een eigen huur- of koopwoning, maar u heeft wel ondersteuning nodig. Daarvoor komt een begeleider op afspraak bij u thuis. 

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?
• U bent 23 jaar of ouder en heeft één of meer minderjarige kinderen.
• U staat langer dan twee jaar ingeschreven in Rotterdam of in een van de omliggende gemeenten.
• U en uw kind(eren) hebben geen vaste plek om te wonen of u moet uw woning uit.
• U heeft daarnaast problemen, bv met werk/opleiding, financiën of de opvoeding van uw kinderen en u komt daar zelf niet uit.
• U wilt graag een stabiele plek om aan uw ambities en toekomstperspectief en die van uw kinderen te werken en waar u kunt leren om straks weer op eigen benen te staan.
 
Hoe kunt u zich aanmelden?
Bij het gemeentelijk Centraal Onthaal loket kunt u zich aanmelden en vragen om een doorverwijzing naar CVD Woonbegeleiding aan Gezinnen. Heeft u vragen of ervaart u problemen met aanmelden? Neem dan contact met ons op en vraag naar de afdeling ‘Extramurale ondersteuning’.