Wij gebruiken cookies op onze website om het gebruik van de website te verbeteren. Kies 'Ja, ik ga akkoord' als je toestemming wilt geven voor cookies. Klik anders op 'Nee, ik wil meer informatie'. Klik hier voor meer informatie.

Nee, ik geef geen toestemming

Het Crisiscentrum Rotterdam voor hulp bij crisis

Wie zijn wij?

Wanneer problemen zo hoog oplopen dat er sprake is van een crisissituatie biedt het Crisiscentrum Rotterdam hulp. Het Crisiscentrum is een open klinische voorziening en biedt crisisinterventie die gericht is op de doorbreking van de hopeloosheid en uitzichtloosheid waardoor een crisis wordt gekenmerkt.

Het Crisiscentrum is een samenwerkingsverband tussen Parnassia Groep, specialist in geestelijke gezondheid, en het Centrum Voor Dienstverlening (CVD), specialist in het begeleiden en ondersteunen van Rotterdammers met meervoudige problemen zoals, schulden, verslaving, relatieproblemen, werkloosheid of problemen met de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid.

Wat bieden wij?

  • Het Crisismeldpunt; wanneer u zich in een crisissituatie bevindt kunt u 24/7 telefonisch contact opnemen met het Meldpunt Crisiscentrum. De meldpuntmedewerker neemt samen met u uw hulpvraag door. Afhankelijk van uw hulpvraag kan de medewerker u telefonisch ondersteunen, adviseren en indien nodig telefonisch doorverwijzen.
  • Korte opname; indien opname nodig blijkt maakt de meldpuntmedewerker een afspraak met u voor een intakegesprek Opname is dan nodig om samen met u uit te zoeken wat er precies aan de hand is. Opname/klinische behandeling betekent dat u voor kortere of langere tijd 24 uur per dag bij ons verblijft. Tijdens uw verblijf kijken wij samen met u of we uw crisissituatie kunnen ordenen en weer structuur kunnen aanbrengen, waardoor uw crisissituatie weer beheersbaar voor u en uw naaste(n) wordt. 

Direct hulp bij crisis

Wat kunt u van ons verwachten?

Bij het eerste contact wordt de acute crisissituatie met u besproken en wordt gevraagd welke hulp u denkt nodig te hebben. Indien er sprake is van psychische of sociale  nood zal er samen met u tijdens het intakegesprek een behandel/zorgplan met u opgesteld worden waarbij  (behandel)doelen worden opgesteld  en vastgelegd in een elektronisch dossier. Wij zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar, zeven dagen in de week.

Vervolgtraject

Indien hulpverlening voor langere tijd noodzakelijk blijkt, regelen wij samen met u vervolghulp. Dit kan bijvoorbeeld een doorverwijzing zijn naar een wijkteam, extra begeleiding thuis, opvang in een doorstroompension of in één van onze klinische voorzieningen. Op de locatie Poortmolen of intensieve behandeling thuis door ons IBT (Intensieve Behandeling Thuis) team. Indien nodig en mogelijk nemen wij contact op met personen uit uw directe omgeving zoals bijvoorbeeld uw partner, ouders, kinderen of goede bekenden.

Contact met het Crisiscentrum

 
Contact met het Crisiscentrum

  • U kunt zelf telefonisch contact opnemen voor een steunend of adviserend gesprek waarbij we samen met u kijken welke zorg u nodig heeft.
  • Uw huisarts, een medewerker binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) of andere hulpverleners kan u telefonisch verwijzen naar het Crisiscentrum.
  • U kunt zelf contact opnemen met het Crisiscentrum als er een vooraanmelding door een verwijzer heeft plaatsgevonden.
  • Uw familie of naasten kunnen contact opnemen voor een steunend of adviserend gesprek waarbij we met hen kijken welke zorg u nodig heeft.