Wij gebruiken cookies op onze website om het gebruik van de website te verbeteren. Kies 'Ja, ik ga akkoord' als je toestemming wilt geven voor cookies. Klik anders op 'Nee, ik wil meer informatie'. Klik hier voor meer informatie.

Nee, ik geef geen toestemming

Het Crisiscentrum Rotterdam voor verwijzers

Wie zijn wij?

Wanneer de problemen bij uw patiënt/cliënt zo hoog oplopen dat er sprake is van een crisissituatie kunt u hem verwijzen naar het Crisiscentrum Rotterdam.

Het Crisiscentrum is een samenwerkingsverband tussen Bavo Europoort, specialist in geestelijke gezondheid, en het Centrum Voor Dienstverlening (CVD), specialist in de begeleiding van kwetsbare Rotterdammers met diverse (psycho)sociale problemen. Wij zijn een open klinische voorziening voor mensen in acute psychische en/of sociale nood.

Wat bieden wij?

  • Het Crisismeldpunt; Wanneer uw patiënt zich in een crisissituatie bevindt kan hij 24/7 telefonisch  contact opnemen met het Meldpunt Crisiscentrum voor telefonische ondersteuning, advies en indien nodig telefonisch doorverwijzen naar een wijkteam,  extra begeleiding thuis, opvang in een maatschappelijke voorziening of in één van onze klinische voorzieningen (indien nodig op één van onze locaties en zo mogelijk intensieve behandeling bij de patiënt thuis)
  • Korte opname; Indien opname nodig blijkt, maakt de meldpuntmedewerker een afspraak met uw patiënt voor een intakegesprek.

 

Behandeling

Bij het eerste contact wordt de acute crisissituatie met de patiënt besproken en wordt gevraagd welke hulp hij denkt nodig te hebben. Indien er sprake is van psychische of sociale nood zal er samen met hem tijdens het intakegesprek een behandel/zorgplan en behandeldoelen worden opgesteld.

Vervolgtraject

Indien hulpverlening voor langere tijd noodzakelijk blijkt, regelen wij samen met de patiënt vervolghulp. Dit kan bijvoorbeeld een doorverwijzing zijn naar een wijkteam voor kortdurende ondersteuning, extra begeleiding of (intensieve) behandeling thuis, begeleid of beschermde woonvoorziening of in één van onze klinische voorzieningen. Indien nodig en mogelijk nemen wij contact op met familie of naasten van de patiënt.

Verwijzen

Wanneer kunt u uw patiënt doorverwijzen naar het Crisiscentrum:

  • Uw patiënt kan zelf telefonisch contact opnemen met het Crisismeldpunt voor een steunend of adviserend gesprek.
  • U als verwijzer kan telefonisch verwijzen naar het Crisiscentrum.
  • Uw patiënt kan zelf contact opnemen met het Crisiscentrum als er een vooraanmelding door een verwijzer heeft plaatsgevonden.