Wij gebruiken cookies op onze website om het gebruik van de website te verbeteren. Kies 'Ja, ik ga akkoord' als je toestemming wilt geven voor cookies. Klik anders op 'Nee, ik wil meer informatie'. Klik hier voor meer informatie.

Nee, ik geef geen toestemming

Het Klooster

Putselaan 180B
3073 JM Rotterdam Routebeschrijving

Neem contact op voor meer informatie

(010) 467 04 97

CVD het Klooster is een doorstroompension en biedt begeleiding aan 25 mensen die naast hun dakloosheid, ook psychiatrische problemen hebben, al dan niet met een drugs- of alcoholverslaving.

Voor een aantal cliënten is de begeleiding gericht op doorstroom. Deze mensen worden in zes maanden begeleid naar de volgende fase op weg naar een voor hen zo zelfstandig mogelijke vorm van wonen. Daarnaast zijn een aantal plekken beschikbaar voor cliënten die meer tijd nodig hebben om toe te werken naar een voor hen geschikte woonvorm. Voor deze laatste plekken hebben de clienten een verblijfsindicatie AWBZ nodig. Alle bewoners beschikken over een volledig ingerichte woonruimte inclusief eigen keuken. Afhankelijk per unit delen de bewoners het toilet en de douche met 1 of 2 medebewoners.
 
Bij aanvang wordt gekeken waar ondersteuning nodig is en welke belemmeringen er zijn om (weer) zelf een woonruimte te betrekken en een huishouden te voeren. Er is 7 dagen in de week begeleiding aanwezig op de voorziening. ’s Nachts kunnen cliënten een beroep doen op de nachtwaker.

Ik heb me lange tijd doodongelukkig gevoeld. Ik kwam bijna mijn huis niet meer uit omdat ik psychisch zo in de knoop zat en zorgde slecht voor mezelf.

Kenmerkend voor CVD het Klooster is de individuele gerichte hulp. Het professionele begeleidingsteam bestaat uit verschillende functies zodat ieder vanuit zijn kennis en kunde hulp kan bieden aan de cliënten. Er wordt uitsluitend woonbegeleiding gegeven. Voor behandeling wordt er samengewerkt met Bavo Europoort, Bouman GGZ, Riagg, Delta of andere zorginstellingen. 
 
Iedere bewoner die in een voorziening van het CVD komt wonen, moet duidelijk gemotiveerd zijn om aan zijn of haar situatie te werken. Wij verwachten dat hij of zij actief meedoet in het aangeboden programma en begeleiding.
 
Om in aanmerking te komen voor een plaats in CVD het Klooster is een geldige verblijfsstatus verplicht. Ook moet iemand regiobinding met Rotterdam hebben en bekend zijn bij Centraal Onthaalloket van de gemeente. Voor sommige plekken is een AWBZ-indicatie noodzakelijk. Tevens moet de persoon ouder zijn dan 23 jaar en beschikken over een inkomen of hier aanspraak op kunnen maken.