Wij gebruiken cookies op onze website om het gebruik van de website te verbeteren. Kies 'Ja, ik ga akkoord' als je toestemming wilt geven voor cookies. Klik anders op 'Nee, ik wil meer informatie'. Klik hier voor meer informatie.

Nee, ik geef geen toestemming

CVD Cliëntenraad

Westblaak 96
3012 KM Rotterdam Routebeschrijving

Neem contact op voor meer informatie

(010) 243 81 00

Het CVD heeft een Cliëntenraad. Deze raad komt op voor de gezamenlijke belangen van onze cliënten. De Cliëntenraad toetst de dienstverlening van het CVD en overlegt met de bestuurder over zaken die cliënten bezighouden en behartigt de belangen van de cliënten in het algemeen.

De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. Daarnaast geeft zij periodiek het blad ‘Streettimes’ uit dat verspreid wordt onder onze cliënten. De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele klachten van onze cliënten. Daar zijn andere mogelijkheden voor, bijvoorbeeld de klachtenprocedure. Informatie daarover kunt u vinden onder 'Organisatie --> Cliëntinformatie'.

De Cliëntenraad bestaat uit ongeveer 15 leden die wekelijks vergaderen. Iedereen die gebruik maakt van de diensten van het CVD of hiervan de laatste twee jaar gebruik heeft gemaakt kan lid worden van de Cliëntenraad. Als er plaats is voor een lid loopt iemand eerst een tijdje mee. Zo kan diegene erachter komen of het werk van de raad voldoende aanspreekt.

De Cliëntenraad is altijd op zoek naar versterking. Heeft u belangstelling of heeft u ideeën en wensen die u graag aan de Cliëntenraad wilt voorleggen? Neem dan contact op met de Cliëntenraad of stop uw idee of wens in een van de ideeënbussen op de locaties van het CVD.

Peer-to-Peer
Speciaal voor cliënten binnen het CVD heeft de Cliëntenraad een methodiek ontwikkeld die het cliënten makkelijker maakt om vrijwilligers of betaald werk te vinden. Dit traject is opgebouwd volgens het train de trainer principe.